Oval halfCircle half
Actueel

Cultuursensitief werken

Evenementsdatum: 17 mei 2022

Mede door de immigratie in de laatste zestig jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking in sociaaleconomisch, cultureel en levensbeschouwelijk opzicht heel divers. Deze verander(en)de samenleving leidt ertoe dat ook zorg- en welzijnsprofessionals steeds meer te maken krijgen met cliënten (en hun naasten) die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf. Dat betekent dat zij kennismaken met voor hen onbekende opvattingen over ziekten en beperkingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood.

Hoe kan jij als zorgprofessional hier passend op reageren en op welke wijze kan jij hierover met cliënten en hun familie communiceren? Welke kennis, houding en vaardigheden heb je hierbij nodig?

Wegens succes van de eerdere edities hebben wij met de spreker, cultureel antropoloog en socioloog Dr. Cor Hoffer, een volgende webinar ingepland op 17 mei a.s.
Schrijf je nu in, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt!