Forensische GGz anno 2019

De forensische psychiatrie en psychologie zijn voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt er steeds weer nieuwe informatie beschikbaar. Tegelijkertijd speelt de nauwe relatie met het zich eveneens ontwikkelende recht een belangrijke rol. Dit alles maakt de forensische GGz niet alleen boeiend en dynamisch, het heeft ook grote invloed op het denken en doen van de betrokken professionals.


Maar het blijft wel altijd weer een uitdaging om te bepalen wat echt relevant is voor de dagelijkse praktijk. Zo is het essentieel om up to date te zijn als het gaat om een onvrijwillige interventie op de juiste, actuele vakinhoudelijke gronden in te zetten.


Het doel van dit 4e Jaarsymposium Forensische GGz, dat op vrijdag 8 februari 2019 in Amsterdam plaatsvindt, is dan ook om wetenschappers en clinici via een bondig dagprogramma op de hoogte te brengen van de meest relevante ontwikkelingen. Onder voorzitterschap van prof. dr. Gerben Meynen bespreekt een keur aan deskundigen wederom de nieuwste inzichten op een aantal centrale terreinen in forensisch onderzoek en beleid.

Meer informatie vindt u hier.