Herstelrecht in de executiefase

Binnen gevangenissen, jeugd- en tbs-inrichtingen wordt nagedacht over een herstelgerichte invulling van de straf. Ligt hier een nieuwe opdracht voor de strafrechttoepassing? Of is terughoudendheid gepast?

Daarnaast is in de laatste jaren de positie van het slachtoffer in het strafproces versterkt en inmiddels verankerd in wetgeving. Nadere regelgeving is in voorbereiding met betrekking tot de executiefase, zoals de mogelijke invoering van het spreekrecht bij de tbs-verlengingszitting. 

Rond deze thematiek organiseert de RSJ komend voorjaar het congres:

Herstelrecht in de executiefase: een must?
Donderdag 4 april 2019
Nieuwegein, Congrescentrum NBC

De RSJ belicht op dit congres de juridische achtergrond van deze ontwikkelingen en onderzoekt wat dit betekent voor de tenuitvoerlegging van de straffen, voor de (rechst)positie van de justitiabele en voor de positionering van het slachtoffer. 

Daarnaast wordt in breder perspectief bekeken hoe 'werken aan herstel' kan vormkrijgen binnen de inrichtingen. Over welke vormen van herstel hebben we het? Welke mogelijkheden biedt deze benadering voor justitiabele en de samenleving of het slachtoffer? Wat zijn eventuele valkuilen? En last but not least: in hoeverre zijn herstelgerichte initiatieven te realiseren vanuit gevangenissen, tbs-klinieken en jeugdinrichtingen?

Voor meer informatie, kijk op de site van het RSJ: https://www.rsj.nl/