Landelijke dag Kwaliteitsnetwerk FPC/K

Het Kwaliteitsnetwerk is een methode om kwaliteit van zorg te ver­hogen, gedragen door professionals en patiënten, waarbij leren van elkaar voorop staat. Het is een cyclische methode, die start met het gezamenlijk be­palen van standaarden waarop professionals en patiënten van instellingen elkaar bevragen.

Tien FPC’s en FPK’s begonnen begin 2018 met hun eerste cyclus. Ondanks dat het de eerste keer was voor medewerkers en patiënten om op deze manier te kijken naar kwaliteit van zorg is door de reviewers openheid en veel enthousiasme ervaren. In iedere instelling zijn vijf mooie parels gevonden om trots op te zijn en vijf oesters om nog in te ontwikkelen.

Om parels te delen, van elkaar te leren en collega’s te ontmoeten, wordt op donderdag 14 maart een landelijke dag georganiseerd. Hierbij is iedereen welkom die heeft deelgenomen aan het Kwaliteitsnetwerk FPC/K of nieuwsgierig is naar de resultaten.

Praktische informatie: