Oval halfCircle half
Actueel

Man-vrouw verschillen in de ggz

Evenementsdatum: 14 februari 2022

Psychische problematiek komt voor bij zowel mannen als vrouwen. Toch is veel van het wetenschappelijk onderzoek gebaseerd op het mannelijk geslacht, terwijl er wel degelijk veel verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen. Binnen de ggz is het daarom zeker van belang dat er voldoende aandacht is voor gender- en sekseverschillen. Hiermee kunnen verkeerde diagnoses en niet passende zorg voorkomen worden.

Over wat soort verschillen hebben we het? Mannen en vrouwen kunnen verschillen in de manier hoe een psychische aandoening ontstaat, maar ook in de manier hoe zij hier hulp voor zoeken. Tevens kan een bepaalde psychische aandoening bij een man op een andere manier tot uiting komen dan bij een vrouw en laten zij verschillen zien in het beloop ervan. Ook lijken vrouwen gevoeliger te zijn voor stress en bijwerkingen van medicatie. Deze man-vrouw verschillen spelen een belangrijke rol bij het diagnosticeren en behandelen van psychische aandoeningen.

Tijdens deze webinar zal er verder ingegaan worden op de verschillen tussen mannen en vrouwen en besteden we aandacht aan de oorzaken en mechanismen die hieraan ten grondslag liggen. Ook wordt er ingegaan op wat er inmiddels bekend is over gender- en sekseverschillen en wat dit betekent voor de diagnostiek en behandeling.

Spreker

Deze webinar wordt gegeven door Patricia J.M. Van Wijngaarden-Cremers. Zij is psychiater/psychotherapeut en als expert werkzaam voor het expertise centrum SCOS (specialistisch centrum ontwikkelingsstoornissen) in combinatie met JeugdGGZ. Ze is gespecialiseerd in ontwikkelingsstoornissen, verslavingspsychiatrie en zelfbeschadiging/suïcidaal gedrag bij adolescenten en volwassenen.

In 2015 is ze gepromoveerd op genderverschillen bij ontwikkelingsstoornissen en het ontstaan van psychopathologie. Ze is actief bestuurslid van diverse nationale en internationale organisaties die zich bezig houden met het verbeteren van de geestelijke gezondheid van vrouwen (o.a. FANN en IAWMH) en oprichtster en voorzitster van de Nederlandse tak van de IAWMH: de Alliantie gender& ggz.

Doelgroep

Professionals werkzaam binnen de GGZ.