Masterclass 'Wet Zorg en Dwang'

Tijdens deze masterclass krijt u de laatste informatie over deze wet en vooral wat de gevolgen zijn voor de zorg die u in praktijk levert. Verder wordt er ingegaan op ethische aspecten en krijgt u handvatten voor het gunstig beïnvloeden van gedrag. Er is veel ruimte voor vragen en u kunt uw eigen casuïstiek inbrengen. 

Meer informatie vindt u hier.