Spoedeisende GGz

De spoedeisende psychische zorg is voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt onophoudelijk nieuwe informatie beschikbaar. Maar het vak is ook in beweging door ingrijpende gebeurtenissen op de ‘werkvloer’. Het is steeds weer een uitdaging om als betrokken professional te bepalen wat relevant is voor de dagelijkse acute praktijk. Hoe dan ook, het is voor iedereen essentieel om up-to-date te blijven!

Het doel van dit 17e Jaarsymposium Spoedeisende GGz dat op 15 februari 2019 in Amsterdam plaatsvindt, is dan ook om hulpverleners en onderzoekers op de hoogte te brengen van de voor de dagelijkse praktijk meest relevante ontwikkelingen in dit belangrijke domein van de zorg, dat jaar na jaar meer raakvlakken krijgt met wat er in de maatschappij speelt.

Meer informatie vindt u hier.