Oval halfCircle half
Actueel

Wat is psychisch ziek?

Evenementsdatum: 10 maart 2022

Psychische aandoeningen komen veel voor, maar wat is ‘psychisch ziek’ nou eigenlijk? De definitie is onduidelijk, heel zacht gezegd. Om wie gaat het? Wat zijn precies de klachten en hoe heftig zijn die? En wat is de context? De nosologische eenheid bestaat niet in de psychiatrie en de psychologie. Ziektebeelden zijn niet categoriaal af te grenzen van de normale variatie, maar alleen als dimensioneel op te vatten. Ze beperken zich niet tot een classificatie. Bovendien is er nooit één oorzaak te definiëren maar spelen honderden genen en biologische en psychologische omgevingsfactoren een rol. Dit stelt ons als diagnostici en behandelaars voor een lastige taak. Maar dat het raar, naar en zwaar moet zijn kan helpen om zo goed mogelijk te bepalen wat er qua psychisch ziekzijn bij een specifieke patiënt WÁÁR is.


Met Menno Oosterhoff en Kit Vanmechelen (moderator) wordt tijdens dit bondige en interactieve webinar gezocht naar dat WÁÁR en de consequenties voor het handelen in de dagelijkse praktijk.

Wij hopen u op 10 maart 2022 online te mogen begroeten.