Oval halfCircle half
Actueel

Wet Zorg en Dwang in de praktijk

Evenementsdatum: 13 december 2022

De Wet zorg en dwang (Wzd) is inmiddels ruim twee jaar van kracht. Wzd-functionarissen zijn inmiddels veelal geschoold, maar door de coronapandemie en de bijkomende werkdrukte op de werkvloer, bescherming van cliënten tegen COVID-19 en ziekte onder zorgpersoneel is een gedegen scholing van zorgverantwoordelijken vaak nog niet gerealiseerd.

Voor zorgverleners als jij binnen de langdurende zorg kan dat betekenen dat je in jouw dagelijkse werk tegen een kennistekort oploopt. Je ervaart onduidelijkheid over je takenpakket en de rolverdeling met de Wzd-functionaris en andere betrokkenen bij de (onvrijwillige) zorg van jouw cliënten.

 

Zorgverantwoordelijken verdienen bewustwording en informatie over hun rol binnen de Wzd, het tijdig signaleren van verzet, ernstig nadeel, het werken met het stappenplan en het als team zoveel mogelijk voorkomen van onvrijwillige zorg. Al deze informatie komt voor jou samen in deze middag waar de rol en taken van de zorgverantwoordelijke centraal staan.

 

Het praktisch ingestoken middagsymposium o.l.v. Justa Bos geeft een kort overzicht van de Wzd en de belangrijkste begrippen. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de taken van de zorgverantwoordelijke (uit het profiel Zorgverantwoordelijke), de rol binnen de zorgorganisatie en in het multidisciplinaire team. Verder leer je hoe jij als zorgverantwoordelijke de cliënten(rechten) beschermt tegen onvrijwillige zorg en doe je ervaring op met het werken met alternatieve mogelijkheden. Tenslotte gaan we in gesprek over jouw eigen ingebrachte casuïstiek en andere vraagstukken uit de zorgpraktijk.

Gedurende de gehele middag is er ruim aandacht voor vragen en knelpunten die spelen bij jou en de andere deelnemers.

 

Je ontmoet

Zorgprofessionals die als zorgverantwoordelijke binnen de ouderen- of gehandicaptenzorg werkzaam zijn en behoefte hebben aan kennis en handvatten bij de praktische invulling van hun zorgtaken binnen de Wzd.

Programma

12:30  Registratie en ontvangst
13:00  De wet en de zorgverantwoordelijke
 
14:15  Pauze
14:45  De praktijk van de zorgverantwoordelijke
 
16:00  Einde middagsymposium, napraten met een drankje

 

Inschrijven

Je investering

Deelname: € 199,- excl. btw per persoon

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden.