Boekje 'Opgenomen in een forensische kliniek' voor naasten

Enkele FPA’s hebben met ondersteuning van het EFP een boekje gemaakt, voor naasten van forensische patiënten, met als titel ‘Opgenomen in een forensische kliniek. Wat betekent dat voor u als familie en naastbetrokkene?’. In dit boekje wordt ingegaan op thema’s waar naastbetrokkenen mee te maken krijgen aan de hand van een aantal ervaringsverhalen. Het boekje bevat ook praktische informatie voor familieleden.  

Op 18 mei is het boekje, geschreven door Miek Smilde en opgesteld in samenwerking met Ko Hummelen, gepresenteerd aan het veld tijdens een middagsymposium bij FPA De Boog in Warnsveld.

Tijdens het symposium werd ingegaan op de ontwikkelingen rondom het familiebeleid in de forensische zorg en is er aandacht besteed aan plannen om een landelijke werkgroep voor familiebeleid in de forensische psychiatrie op te richten.

De middag bestond uit verschillende presentaties van experts op het gebied van naasten van forensische patiënten. Zo vertelde Cisca Goedhart (Mind Landelijk Platform Psychische Gezondheid) over de mogelijkheden en rechten van de familie en de aanbevelingen uit de Generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek. Toon Walravens (Ervaringsdeskundig Ambassadeur GGzE, Lid landelijk Schakelteam personen met verward gedrag) ging in op zijn eigen ervaringen als patiënt in een forensische instelling en wat dit heeft betekend voor zijn naasten. De middag werd afgesloten met een oproep aan het veld om een landelijke werkgroep op te zetten en een ontwikkelagenda te maken voor familiebeleid in de forensische zorg.

U kunt hier de online versie van het boekje downloaden

Hier kunt u het persbericht lezen