Forensische Leerlijn lanceert website

Met de Forensische Leerlijn werkt het veld gezamenlijk aan deskundigheids-bevordering en de ontwikkeling van vakmanschap van forensische zorgprofessionals. De komende tijd worden ruim 20 e-learning modules ontwikkeld binnen de overkoepelende thema’s:

  • Forensisch werk- en leefklimaat
  • Waarnemen en analyseren van gedrag
  • Risicotaxatie en -management 

De forensische leerlijn is begin 2019 vrij beschikbaar voor het gehele forensische zorgveld. Via de nieuwe website kan je meer lezen en op de hoogte blijven. Of lees hier de flyer met uitleg.