Oval halfCircle half
Actueel

Podcast Tussen kaders en herstel

Publicatiedatum: 11 mei 2021

'De kunst is om niet te oordelen over het verleden in het hier en nu'

Hoe werk je met forensische cliënten in een instelling voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang? In de drie afleveringen van de podcast ‘Tussen kaders en herstel’ wordt er ingegaan op hoe je kunt aansluiten bij de behoeftes van een cliënt binnen een BW/MO-instelling, de spagaat tussen het herstel-/krachtgericht en forensische werken en de samenwerking tussen ketenpartners. 

Forensische cliënten zijn ondervertegenwoordigd in de BW/MO-sector. Het schipperen tussen krachtgericht werken en bijzondere voorwaarden van de forensische cliënt vraagt echt wat anders van de professional. En hoe spring je in op behoeften, als cliënten hun behoeften niet zelf kunnen uitspreken? Hoe ervaren medewerkers het herstel-/krachtgericht werken binnen juridische kaders en wat vindt de client ervan dat er zoveel verschillende partijen betrokken zijn? Cliënten, ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals delen hun ervaringen, succesverhalen en knelpunten binnen de drie afleveringen van de podcast 'Tussen kaders en herstel'. Nu te luisteren via Spotify.

De podcast is gemaakt door het EFP in samenwerking met Valente en haar leden.

Podcast Tussen kaders en herstel