Landelijke studiedag RIBW/MO groot succes

Op 29  november heeft de eerste Landelijke studiedag RIBW/MO plaatsgevonden. Een interessante en gezellige dag voor professionals en ervaringsmedewerkers uit het RIBW/MO veld om met elkaar kennis te maken, kennis te delen én met elkaar in gesprek te gaan over de forensische zorg en de spagaat tussen het herstelgericht en forensisch werken.

 

De Landelijke studiedag had een gevarieerd programma met lezingen en workshops over herstelgerichte forensische zorg.  Tijdens het ochtendprogramma werd het basisdocument ‘het stappenplan’ gepresenteerd door Anne Huisman en vertelde Ruud ter Horst over de ontwikkeling van de Forensische Leerlijn.  Petra Schaftenaar gaf een zeer interessante presentatie over het krachtgericht werken met cliënten met een forensische titel binnen de RIBW/MO en Don en Elske praatte met Mario over zijn ervaringen als cliënt binnen Kwintes.

 

Het middagprogramma bestond uit verschillende workshops waarin gewerkt werd aan de deskundigheidsbevordering van de deelnemers. Men ging o.a. met elkaar in gesprek over de spagaat van het herstelgericht werken met forensische cliënten en werd onderzoek en eigen ervaringen gedeeld. Daarnaast werd er stil gestaan bij de overgang van een gesloten instelling naar een RIBW; van beheersing naar eigen regie en herstel. Ook werden de spanningsvelden waartoe professionals zich hebben te verhouden bekeken en werden deze verbonden aan verschillende theorieën. Men ging met elkaar in gesprek over LVB; wat zie je in het contact met cliënten en wat is kenmerkend voor deze doelgroep. Ook werd het  risicotaxatie- en behandelevaluatie instrument de FARE gepresenteerd. Tot slot werden drie calls die vanuit KFZ opgeleverd zijn voor het RIBW/MO – veld gepresenteerd. 

 

Na een succesvolle eerste Landelijke studiedag vindt er op 28 maart 2019 tweede Landelijke studiedag RIBW/MO plaats. Wil jij naar deze Landelijke studiedag? Klik dan hier.

 

Terugblik Landelijke studiedag 29-11-2018