Onderzoek doen met de LDR-tbs?

Het EFP is een samenwerking aangegaan met het WODC, waarbij gegevens uit de Landelijke Databank Risicotaxatie tbs en de Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) met elkaar worden uitgewisseld voor onderzoeksdoeleinden. De OBJD-data hebben betrekking op strafrechtelijk verleden vanaf 12-jarige leeftijd, recidive tijdens de tbs-maatregel en recidive na beëindiging van de tbs-maatregel.

Wilt u het onderzoek naar risicotaxatie aanvullen met gegevens over strafrechtelijk verleden en recidive? U kunt een aanvraag voor gebruik van deze data indienen door het aanvraagformulier in te vullen. Deze aanvraag verloopt via het EFP.

Wanneer u het aanvraagformulier ondertekent gaat u akkoord met de voorwaarden die het WODC stelt aan datalevering.

Dit project is tot stand gekomen mede dankzij een financiële bijdrage van het actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT