Hot topics in de forensische behandel-praktijk: een verslag

Op 28 mei werd het symposium ‘Hot topics in de forensische behandelpraktijk’ gehouden. Het was een zeer geslaagde dag waarin de verbinding tussen de theorie van de zorgprogramma’s en de forensische behandelpraktijk centraal stond. Er werd onder andere gesproken over het leefklimaat binnen instellingen, de ontwikkeling van een landelijk zorgprogramma naar een lokaal zorgpad, de werkzame mechanismen van sociotherapie, het belang van vaktherapie en de aansluiting tussen de forensische en reguliere GGZ.

Tijdens de dag stonden de zorgprogramma’s van het EFP in de spotlights; er werd gediscussieerd over het gebruik van de zorgprogramma’ in de praktijk en werd met elkaar gesproken over de richting waarin de zorgprogramma’s zich zouden moeten ontwikkelen.  

We gaan aan de slag met alle informatie die er uit deze dag is voortgekomen, met als doel de zorgprogramma’s van het EFP te verbeteren op inhoud en praktische bruikbaarheid. We zullen u via het online kennisdeelplatform KNAPP op de hoogte houden van de ontwikkelingen, discussiepunten posten en deelnemers werven voor werkgroepen om met de zorgprogramma’s aan de slag te gaan. Houdt KNAPP dus in de gaten! 

Bent u geïnteresseerd in het inhoudelijke verslag van de dag of in de zorgprogramma’s? U vindt ze hier