Vragenlijst LVB in detentie

Van alle mensen die in detentie zitten (in een penitentiaire inrichting) is bij maar liefst 35% tot 40% sprake van een vermoeden op een licht verstandelijke beperking (LVB). Veel mensen uit deze groep verblijven korte tijd in detentie en recidiveren regelmatig.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) neemt dit probleem serieus. Om de recidive (en maatschappelijke kosten daarvan) van mensen met LVB terug te dringen, heeft een werkgroep een ‘integrale aanpak voor mensen met LVB in detentie’ beschreven. Kern van deze aanpak is dat een goede ondersteuning en zorg voor mensen met LVB in detentie, voorkomt dat er op een later moment problemen ontstaan.

Dock4 (Ewoud Jonker en Eveline Schavemaker) en Nico Overvest werken momenteel in opdracht van VGN aan een maatschappelijke businesscase (mBC). In de mBC wordt onderzocht wat de kosten en de mogelijke maatschappelijke effecten zijn van de beschreven integrale aanpak. Het gaat om meer levensgeluk voor mensen met LVB, maar ook om effecten voor bijvoorbeeld gemeenten.

Om iets te zeggen over die effecten, hebben zij uw inschatting nodig. Bent u bekend met mensen met LVB, die in aanraking zijn gekomen met detentie, wilt u dan een korte vragenlijst invullen (max. 10 minuten)? Mocht u mensen kennen die dit kunnen invullen, wilt u deze link dan doorsturen?

Via deze link kunt u de vragenlijst invullen

Tips bij het invullen

  • In de vragenlijst gaat het over de integrale aanpak. Wat deze aanpak inhoudt, kunt u terugvinden in de inleiding van de vragenlijst en in de bijlage bij dit bericht. Het is handig om deze bijlage te printen en erbij te houden als u de vragen beantwoordt (er wordt naar verwezen).
  • Maak op basis van uw ervaring en uw gevoel een inschatting.
  • Beantwoord in één keer alle vragen (14 stellingen).
  • U kunt tot uiterlijk 8 december 2017 de vragenlijst invullen.
  • De resultaten worden anoniem verwerkt.