Oval halfCircle half
Medewerkers
Ruud van der Horst

Ruud van der Horst

Wetenschappelijk adviseur
rvanderhorst@efp.nl

Wat is jouw achtergrond?

Van huis uit ben ik socioloog en gepromoveerd in de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan het Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology (ICS) van de Rijksuniversiteit Groningen.

In 1998 ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de forensische zorg. In het kader van een stage voor de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening, heb ik toen een jaar als sociotherapeut met tbs-gestelden met persoonlijkheidsproblematiek gewerkt. Daar is mijn interesse in de forensische sector verder toegenomen en ben de sector sindsdien trouw gebleven. Tijdens de studie sociologie heb ik onderzoek verricht naar de arbeidsbeleving onder sociotherapeuten in een FPC. Vanaf 2004 ben ik als onderzoeker gaan werken in FPC Dr. S. van Mesdagkliniek. Binnen deze werkpraktijk is het voorstel voor mijn promotieonderzoek tot stand gekomen. In dit onderzoek stond de relatie tussen de sociale omgang van tbs-gestelden en hun delictgedrag centraal. Vanaf 2009 ben ik als onderzoeker (op het tbs-domein) gaan werken voor het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast heb ik onderwijs verzorgd bij o.a. de Politieacademie en de opleiding voor Verpleegkundig Specialist.

Wat is je functie en bij welke projecten ben je betrokken?

Vanaf 2012 ben ik als wetenschappelijk adviseur verbonden aan het EFP. Vrij snel na mijn aanstelling ben ik nauw betrokken geraakt bij het programma Kwaliteit Forensische Zorg. Dit programma zat toen in de opstartfase en is over de jaren bepalend geworden voor de state-of-the art van de forensische zorgsector. Afgelopen jaren ben ik mij meer gaan richten op competentie-ontwikkeling van professionals. Sinds 2017 ben ik projectleider van Forensische Leerlijn. Deze bestaat uit (de ontwikkeling van) e-learning modules die door professionals in het forensische zorgveld kunnen worden doorlopen om zodoende aan deskundigheidsbevordering te werken. Sinds 2019 ben ik eveneens projectleider van het nieuw op te zetten Forensisch Opleidingsprogramma voor de sector.

Wat maakt je werk bijzonder?

Het EFP werkt dicht tegen het werkveld aan dat direct uitvoering geeft aan de forensische zorg. We verbinden relevante spelers en initiatieven in het veld ten gunste van kwaliteitsverhoging in de sector. Het faciliteren van deskundigheidsbevordering maakt mijn werk bijzonder. Op deze wijze kan ik bijdragen aan een zo effectief mogelijke uitvoering van werkzaamheden waardoor terugval in delictgedrag bij patiënten zoveel mogelijk wordt beperkt. En op deze manier dus een bijdrage leveren aan een veiligere samenleving!