Programmaraad

In 2010 heeft het EFP een Programmaraad ingesteld. De leden zijn vertegenwoordigers van alle instellingen waar het EFP mee samenwerkt, te weten alle partners met wie de Divisie Forensische Zorg/JJI (ForZo/JJI) zorg- en inkoopcontracten heeft afgesloten. De Programmaraad adviseert de Raad van Toezicht en de directeur van het EFP over het te voeren beleid en het jaarplan van het EFP.

Taken en werkwijze

De voornaamste taak van de Programmaraad is om op basis van het concept jaarplan een advies uit te brengen aan de Raad van Toezicht van het EFP. Bij het tot stand komen van dit advies houdt de Programmaraad rekening met de belangen van de patiënten, de veiligheid in de samenleving, en de verschillende ‘sectoren' die diensten afnemen van het EFP. Indien nodig adviseert de Programmaraad over de prioriteiten, en over een goede balans tussen meerjarenprojecten en kortlopende projecten.

Doelstelling

De Programmaraad vervult haar functie op basis van de missie van het EFP, te weten het ondersteunen van het veld van de forensische zorg bij de verhoging van de kwaliteit van de zorg, met als doel het bevorderen van de maatschappelijke veiligheid. Het EFP streeft dit doel na via project- en kennismanagement. Vanuit de kerntaak ‘makelen en schakelen’ brengt het EFP wetenschappers, professionals en bestuurders en kennis samen en faciliteert en coördineert die projecten die de reikwijdte van de individuele instellingen overschrijden.

 

Leden

  • Mw. prof. dr. D. van de Mheen, voorzitter Tranzo, Tilburg University/Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Voorzitter
  • Dhr. E. Blaauw, Lector Verslavingskunde Hanzehogeschool Groningen
  • Mw. B. Brouns, Directeur patiëntenzorg/psychiater bij FPC Pompestichting
  • Dhr. dr. J.M. L.G. à Campo, Manager Zorg Centrum Forensisch Psychiatrische Zorg Mondriaan (Radix) hoofd Forensisch Research Lab Mondriaan
  • Mw. dr. M.J. Cima, associate professor Radboud Universiteit, hoofd Onderzoek Conrisq Groep, honorary assistent professor Universiteit Maastricht, hoofd Onderzoek fpc De Rooyse Wissel, honorary researcher JJI Het Keerpunt
  • Mw. D. Dekkers, LLM, teamcoördinator forensische zorg/plv. portefeuillehouder Toezicht en Behandeling, Directie Sanctietoepassing en Jeugd, Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Mw. A. Koevoets, Directeur Forensische Zorg / Justitiële Jeugdinrichtingen (plv) bij Ministerie van Justitie en Veiligheid 
  • Mw. prof. dr. J. P. van der Leun, hoogleraar Criminologie Universiteit Leiden, Wetenschappelijk directeur Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Dhr. J. Schetters, Psychiater, Geneesheer-directeur bij Fivoor 
  • Mw. dr. V. de Vogel, hoofd Onderzoek fpc De Forensische Zorgspecialisten, bijzonder lector Hogeschool Utrecht