Oval halfCircle half

Programmaraad

In 2010 heeft het EFP een Programmaraad ingesteld. De leden zijn vertegenwoordigers van alle instellingen waar het EFP mee samenwerkt, te weten alle partners met wie de Divisie Forensische Zorg/JJI (ForZo/JJI) zorg- en inkoopcontracten heeft afgesloten. De Programmaraad adviseert de Raad van Toezicht en de directeur van het EFP over het te voeren beleid en het jaarplan van het EFP.

Taken en werkwijze

De voornaamste taak van de Programmaraad is om op basis van het concept jaarplan een advies uit te brengen aan de Raad van Toezicht van het EFP. Bij het tot stand komen van dit advies houdt de Programmaraad rekening met de belangen van de patiënten, de veiligheid in de samenleving, en de verschillende ‘sectoren' die diensten afnemen van het EFP. Indien nodig adviseert de Programmaraad over de prioriteiten, en over een goede balans tussen meerjarenprojecten en kortlopende projecten.

Doelstelling

De Programmaraad vervult haar functie op basis van de missie van het EFP, te weten het ondersteunen van het veld van de forensische zorg bij de verhoging van de kwaliteit van de zorg, met als doel het bevorderen van de maatschappelijke veiligheid. Het EFP streeft dit doel na via project- en kennismanagement. Vanuit de kerntaak ‘makelen en schakelen’ brengt het EFP wetenschappers, professionals en bestuurders en kennis samen en faciliteert en coördineert die projecten die de reikwijdte van de individuele instellingen overschrijden.

Leden

  • Mw. Dike van de Mheen, voorzitter Tranzo, Tilburg University/Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Voorzitter
  • Dhr. Eric Blaauw, Lector Verslavingskunde Hanzehogeschool Groningen
  • Mw. Betty Brouns, Directeur patiëntenzorg/psychiater bij FPC Pompestichting
  • Dhr. Edwin ten Holte, Bestuurder Anton Constandse
  • Dhr. Niels Koorn, plaatsvervangend hoofd van het Team Forensische Zorg, directie Sanctie- en Slachtofferbeleid, Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Mw. Julia Leong, Manager Behandelzaken, Klinisch psycholoog De Woenselse Poort
  • Mw. Malinche van der Hoog, Hoofd Zorginkoop en Kwaliteit, Forensische Zorg / Justitiële Jeugdinrichting, Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Dhr. Jasper Schetters, Psychiater, Geneesheer-directeur bij Fivoor 
  • Mw. Vivienne de Vogel, Onderzoeker FPC De Forensische Zorgspecialisten, lector Hogeschool Utrecht, wetenschappelijk adviseur AVT en bijzonder hoogleraar Forensische Zorg bij de FPN Universiteit Maastricht