COST

Het COoperation in Science and Technologie (COST) is een subsidieprogramma van de Europese Unie om de vorming van internationale netwerken tussen onderzoekers te bevorderen. In 2013 is het COST-project over langdurige forensisch psychiatrische zorg (LFPZ) gestart en onlangs is het subsidietraject na 4 jaar beëindigd.

De afgelopen vier jaar is er veel gebeurd. Elk jaar is een internationaal congres of bijeenkomst georganiseerd, presentaties gegeven, en een aantal calls uitgezet waarvoor jonge onderzoekers (studenten en promovendi) zich hebben kunnen aanmelden. De opdrachten waren korte projecten of verzoeken, waarvan de onderzoeksvraag gelinkt is aan het COST-project. Zo is bijvoorbeeld onderzoek uitgevoerd naar de aanbevelingen die worden gedaan door de European Committee for the Prevention of Torture (CPT) voor LFPZ patiënten. Of vergelijkend onderzoek naar psychosociale interventies die worden aangeboden aan LFPZ patiënten. Alle onderzoeken resulteren in een publicatie of ander bruikbaar materiaal voor het COST-project.

Doelstelling

Binnen het COST-project bundelen Europese onderzoekers en behandelaars expertise en onderzoeksactiviteiten met als doel het ontwikkelen van kosteneffectief beleid in de forensische zorg, evidence-based behandelmethoden in de langdurige forensisch psychiatrische zorg en de kwaliteit van leven van de patiënten te optimaliseren.

Rol EFP

Het EFP coördineert en faciliteert internationale contacten en initieert en stimuleert deze. Ook verzorgt het EFP waar nodig inhoudelijke ondersteuning. Een medewerker van het EFP (Denise van Eeden) is als Short Term Scientific Missions (STSM) coördinator aangesteld binnen het COST-project.

Aanvullende informatie

De resultaten worden binnenkort beschikbaar gesteld via de website van het project.