Databanken en applicaties

Het EFP ontwikkelt en beheert landelijke databanken. Dit omvat o.a. het vormgeven van alle bijbehorende technische, organisatorische en administratieve processen. Hieronder valt ook het verzamelen en beveiligen van alle gegevens. Het betreft risicotaxatiegegevens, recidivecijfers en behandel- en administratieve gegevens. Daarnaast worden methodes en applicaties ontwikkeld om data te analyseren, presenteren en visualiseren. Tevens maakt het EFP de databanken toegankelijk voor het veld ten behoeve van onderzoek. In overleg met betrokkenen bepaalt het EFP de randvoorwaarden voor het gebruik van de databanken en bewaakt de naleving daarvan.