Kennismanagement

Het EFP deelt kennis en kunde: hoe meer professionals hun kennis delen, hoe groter de 'collectieve intelligentie' van het forensische veld. Het EFP stimuleert dan ook continu het contact tussen deskundigen, verzamelt kennis en maakt deze toegankelijk. De werkzaamheden zijn gevarieerd: het EFP organiseert congressen, faciliteert verschillende samenwerkingsverbanden en beheert twee kennisdatabanken met informatie over beschikbare instrumenten en literatuur. Daarnaast hebben we KNAPP, een online kennisdeelplatform, ontwikkeld waar professionals elkaar ontmoeten, kennis delen, vragen kunnen stellen en beantwoorden. 

U kunt zich hier inschrijven voor het online kennisdeelplatform