Kwaliteitsnetwerk De Borg

Naar aanleiding van de succesvolle eerste cyclus van Kwaliteitsnetwerk FPA hebben de Borg-instellingen in 2013 besloten om samen met het EFP een Kwaliteitsnetwerk De Borg op te starten. De kracht van de Borg-behandelcentra is dat zij in het samenwerkingsverband de expertise verenigen van verschillende achtergronden (VG, GGZ, Justitie). Om deze onderlinge samenwerking verder te versterken is dit project opgezet.

Het Kwaliteitsnetwerk De Borg is een kwaliteitsverbetermethodiek die gedragen wordt door professionals van de SGLVG (+) instellingen. In de methodiek staat leren van elkaar voorop. Na afloop van een cyclus worden alle De Borg-instellingen uitgenodigd om te bespreken waar de ambitie voor het komende jaar ligt. Gezien de specifieke doelgroep cliënten en de context van de instelling wordt per instelling besloten waarin zij zich verder gaan ontwikkelen. Op de landelijke dag wordt het landelijk rapport gepresenteerd waarin de stand van zaken in de sector beschreven wordt en best practices gedeeld worden. Dit initiatief vanuit de sector zelf is een nieuwe manier van nadenken over de kwaliteit van zorg.

Doelstelling

Het doel van het project is het gezamenlijk delen van kennis en ervaring om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren zodat De Borg-instellingen de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de sector verantwoord en succesvol tegemoet kunnen treden.

Partners

Expertisecentrum De Borg is het samenwerkingsorgaan van de vier SGLVG-instellingen in Nederland, te weten Trajectum (locaties Berkelland en Boschoord), Altrecht/Wier, Stevig/Dichterbij en Ipse de Bruggen. Ook wordt samen opgetrokken met het Kwaliteitsnetwerk FPA.

Rol EFP

Het EFP heeft een coördinerende rol binnen dit project, waarin zij zich beperkt bezig houdt met de inhoud en met name stuurt op resultaten. 
Projectleider: Jeantine Stam.
Projectcoördinator: Mirjam van Wingerden.

Aanvullende informatie

Meer informatie over de methode en de cyclus is te vinden op: www.kwaliteitsnetwerken.nl
U kunt zich hier inschrijven voor het online kennisdeelplatform: