LDFZ fpa

De Landelijke Databank Forensische Zorg fpa (LDFZ fpa) is ontstaan vanuit de wens van het FPA/FPK directieberaad om zelf beter gebruik te kunnen maken van de informatie die nu al aan derden wordt geleverd. Na een pilot met vijf fpa’s, zijn vanaf 2015 alle fpa’s aangesloten en wordt data aangeleverd over de periode van 2011 tot heden. Het gaat om gepseudonimiseerde patiëntgegevens over onder andere verblijfsduur, zorgtitels en zorgtrajecten.

Doelstelling

Het doel is het realiseren van een vergelijk- en verbetersysteem dat structurele kwaliteitsverbetering binnen de sector mogelijk maakt. Hierdoor wordt het veld de mogelijkheid gegeven om, op basis van gegevens over de bedrijfsvoering, de eigen prestaties af te zetten tegen die van collega-instellingen.

Partners/ Rol EFP

Het EFP werkt in dit project samen met alle fpa’s en met een multidisciplinaire expertgroep. Het OFZ (voorheen FPA/FPK directieberaad) is de opdrachtgever. De expertgroep bestaat uit de volgende personen: Frans Kamsteeg (GGNet), Stefan van Bokkem (GGZ NHN), Marieke Raedts (Fivoor), Yvonne Bouman (Transfore) en Eric Noorthoorn (GGNet).

Projectleider EFP: Jeantine Stam
Projectcoördinator EFP: Mirjam van Wingerden

Aanvullende informatie

In het jaarplan 2018 kunt u meer lezen over dit project.