LDR-tbs

Het project Landelijke Databank Risicotaxatie tbs (LDR-tbs) is in 2008 binnen de tbs-sector opgezet door de forensisch psychiatrische centra (fpc's) en het EFP. Het project vloeit voort uit de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie tbs (Commissie Visser, 2006), en vragen uit het veld om de verplichte risicotaxaties samen te brengen om zo te kunnen leren en inzicht krijgen in de risicotaxatie en –management praktijk. Het project LDR-tbs is onderdeel van het project De Lerende Praktijk van Behandeling en Risicomanagement

Doelstelling

De LDR-tbs is opgezet met het doel om grootschalig wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken, op basis waarvan de risicotaxatie-instrumenten kunnen worden aangescherpt. De databank bevat in totaal bijna 25.000 afnames van de HCR-20, HKT-30, HCR-20V3, HKT-R, SVR-20 en PCL-R van 2800 patiënten. Sinds 2015 is de LDR-tbs uitgebreid met extra risicotaxatie-instrumenten. Lees hier de factsheet over de LDR-tbs

Onderzoek doen naar risicotaxatie?

Wilt u onderzoek en kunt u de risicotaxatiegegevens uit de LDR-tbs daarbij goed gebruiken? U kunt een aanvraag indienen voor een dataset uit de databank bij het EFP.

Aanvullende informatie

In het jaarplan 2018 kunt u meer lezen over dit project.