Oval halfCircle half
Projecten

LDR-tbs

Het project Landelijke Databank Risicotaxatie tbs (LDR-tbs) is in 2008 binnen de tbs-sector opgezet door de forensisch psychiatrische centra (fpc's) en het EFP. Het project vloeit voort uit de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie tbs (Commissie Visser, 2006) en vragen uit het veld om de verplichte risicotaxaties samen te brengen om zo te kunnen leren en inzicht krijgen in de risicotaxatie en –management praktijk. Het project LDR-tbs is onderdeel van het project De Lerende Praktijk

Doelstelling

De LDR-tbs is opgezet met het doel om grootschalig wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken, op basis waarvan de risicotaxatie-instrumenten kunnen worden aangescherpt.
Daarnaast was het doel om een sluitende feedbackloop te maken tussen prognose (de uitgevoerde risicotaxatie) en resultaatmeting (recidive als uitkomstmaat). Hiermee zou een inhoudelijke terugkoppeling op de behandeling gemaakt kunnen worden om zo een lerend effect te creëren met betrekking tot de behandeling van patiënten. Door onder andere het in werking treden van de privacywetgeving bleek dit niet haalbaar te zijn en is het besluit genomen om de databank op te heffen.

Onderzoek doen naar risicotaxatie?

Vanwege het sluiten van de databank is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de risicotaxatiegegevens uit de LDR-tbs. 

Stoppen met de databanken betekent niet dat de deelnemende klinieken willen stoppen met gezamenlijk onderzoek doen gericht op het lerende effect van de behandelingen.  Besloten is om een andere koers met De Lerende Praktijk te gaan varen en te komen tot een nieuwe gezamenlijke werkwijze, waarbij meer verbinding wordt gemaakt tussen de verschillende projecten en initiatieven gericht op kwaliteitsverbetering en daarnaast actief innovatie aan te jagen.