Leren & Implementeren

Vanaf 2014 worden producten van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) opgeleverd. Het is de bedoeling dat deze producten breed in het forensische zorgveld worden geïmplementeerd. Om alle instellingen daarbij te ondersteunen zijn sinds 2015 verschillende pilots opgezet om te onderzoeken en te stimuleren hoe dit op de meest effectieve manier kan. Inmiddels zijn er een aantal stappen gezet die het succesvol implementeren van KFZ producten structureel bevorderen en faciliteren. Zo zijn per instelling KFZ-ambassadeurs aangewezen, worden er implementatienetwerken opgezet en wordt er jaarlijks een symposium KFZ-producten georganiseerd. Ook zijn er factsheets en informatiefilmpjes beschikbaar op de KFZ website, of via het online kennisdeelplatform KNAPP.

Doelstelling

Succesvol implementeren van opgeleverde KFZ producten en -resultaten. 
Meer coördinatie en inzicht op het gebied van opleiden en trainen binnen het forensisch zorgveld.       

Rol EFP

Het Forensisch Netwerk heeft het EFP in 2014 de opdracht verstrekt om de onderwerpen Opleidingen (Leren) en Implementeren verder uit te werken en vorm te geven, op basis van de input en wensen vanuit het forensisch zorgveld. Het onderdeel Implementeren is nauw gekoppeld aan het programma KFZ, en wordt aangestuurd door de programmacommissie KFZ. 

Projectleider bij het EFP is Inge Koomen.
Projectcoördinatoren: Elise de Jong en Daniek Nelissen

Aanvullende informatie

Klik hier voor informatie over het programma KFZ en/of Leren & Implementeren. Ook in het jaarplan 2018 kunt u meer lezen over dit project.