Deskundigheidsbevordering RIBW en MO

Sinds 2017 zijn leden van de Regionale Instellingen Beschermd Wonen (RIBW) en Maatschappelijke Opvang (MO) aangesloten bij het EFP.

Als startpunt voor de samenwerking is verkennend onderzoek gedaan om de dienstverlening van het EFP zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de sector.  Daaruit kwam als sterke wens naar voren het stimuleren van deskundigheidsbevordering op het gebied van forensische zorg. Veel medewerkers werken immers incidenteel met forensische cliënten, of men werkt met een groep waar forensische cliënten en reguliere cliënten gemengd zijn.

Doelstelling

Als eerste is er, in samenwerking met professionals op de werkvloer, een stappenplan ontwikkeld. Hierin staat praktische en basisinformatie voor begeleiders die nog niet, of niet zo lang, met forensische cliënten werken. Daarnaast is de behoefte uitgesproken om beschikbare forensische kennis makkelijk vindbaar te maken. Bijvoorbeeld in de vorm van een begrippenlijst waarop je kan doorklikken naar uitgebreidere informatie of een e-learning module. Ook is het een doelstelling om de kennis en expertise binnen de RIWB en MO meer te verspreiden binnen de forensische zorg en te zorgen voor samenhang met de (nog op te leverende) KFZ-producten.

Rol EFP

Het EFP is nu in samenspraak met de RIBW en MO-sector begonnen met het ontwikkelen van een spoedcursus waar in korte tijd kennis kan worden opgedaan over de belangrijkste onderwerpen en knelpunten, en daarbij handige handvatten te bieden voor wie (incidenteel) met forensische patiënten werkt.

Projectleider: Jeantine Stam, projectcoördinator: Anjuli Coccioli

Aanvullende informatie

Op 28 maart 2019 vindt de tweede landelijke studiedag RIBW/MO plaats. Op deze dag zullen er workshops en trainingen, gericht op het verhogen van forensische kennis, worden gegeven. Klik hier om je in te schrijven voor deze studiedag. 

Voor de doorontwikkeling van het stappenplan klik je hier om de evaluatie in te vullen. 

Lees hier de factsheet over de doelen en de voortgang van het project.