Oval halfCircle half
Projecten

Thema's

Deskundigheidsbevordering BW en MO
Deskundigheidsbevordering BW en MO

Dit project richt zich op deskundigheidsbevordering van ambulante zorgprofessionals die incidenteel met forensische cliënten werken. We bieden handvatten om de spagaat tussen herstelgericht werken en forensische zorg te verminderen.

Doorontwikkeling forensische prestatie-indicatoren
Doorontwikkeling forensische prestatie-indicatoren

Dit project regelt het betrekken van kwaliteitsparameters bij de inkoop van forensische zorg. Dit gebeurt via het doorontwikkelen van de set forensische prestatie-indicatoren op basis van jaarlijks aangeleverde scores door alle afnemers.

Ervaringsdeskundigheid in de forensische zorg
Ervaringsdeskundigheid in de forensische zorg

Hoe kan je ervaringsdeskundigheid inzetten in de organisatie en hoe kan de ervaringsdeskundige zich het beste profileren? Samen met ervaringsdeskundigen uit de forensische zorg heeft het EFP voor deze vragen een platform opgericht.

Commissie Ethiek in de Forensische Psychiatrie
Commissie Ethiek in de Forensische Psychiatrie

Deze commissie houdt zich bezig met ethische vragen op de werkvloer. Welke dilemma's zijn er en hoe maak je die bespreekbaar? De commissie bestaat uit behandelaars, ethici en juristen uit praktijk en wetenschap.

Forensische High & Intensive Care
Forensische High & Intensive Care

FHIC is een model waarbij patiënten in crisis tijdelijk worden opgenomen op een FHIC afdeling om terugval, ontwrichting en delictrecidive te voorkomen. Het in contact treden met de patiënt en het voorkomen van dwang staan hierbij centraal.

Forensische Leerlijn
Forensische Leerlijn

De forensische leerlijn is een online leeromgeving waarin modules zijn opgenomen speciaal voor de forensische zorg, voor startende én ervaren medewerkers bij klinische-, ambulante- en begeleidingsinstellingen.

Implementatie
Implementatie

Binnen onze projecten bieden wij ook ondersteuning bij de implementatie van opgeleverde producten en resultaten. Hoe deze ondersteuning vormgegeven wordt, kan per project verschillen. Hier staat een overzicht.

De Lerende Praktijk
De Lerende Praktijk

Het doel van De Lerende Praktijk is een sluitende feedbackloop van prognose en resultaatmeting te maken. Door informatie over behandeling van individuele patiënten te relateren aan resultaatmetingen hoopt men een lerend effect te creëren.

Kennisdatabanken
Kennisdatabanken

De instrumenten- en literatuurdatabank zijn bedoeld om een digitaal toegankelijk overzicht te bieden van gehanteerde risicotaxatie- en diagnostische instrumenten en literatuur in het forensisch psychiatrische veld.

KNAPP
KNAPP

Via dit besloten, online kennisdeelplatform kunnen mensen werkzaam in de forensische zorgsector per project of onderzoek met elkaar kennisdelen, samenwerken, vragen stellen én beantwoorden.

Kwaliteit Forensische Zorg
Kwaliteit Forensische Zorg

Het programma KFZ is voor en door de hele forensische zorgsector opgezet om samen te werken aan de ontwikkeling van kwaliteit en transparantie van de zorg door middel van onderzoek en het bundelen van kennis en kunde.

Kwaliteit Forensische Zorg-Jeugd
Kwaliteit Forensische Zorg-Jeugd

Binnen dit programma werkt het gehele forensische jeugdzorgveld gezamenlijk aan het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van interventies en behandelingen voor jongeren die in aanraking (dreigen te) komen met politie en justitie.

Kwaliteitsnetwerk De Borg
Kwaliteitsnetwerk De Borg

Het Kwaliteitsnetwerk De Borg wordt gedragen door professionals van de SGLVG (+) instellingen. De kracht van dit netwerk is dat zij in het samenwerkingsverband de expertise verenigen van verschillende achtergronden (VG, GGZ, Justitie).

Kwaliteitsnetwerk BW/MO
Kwaliteitsnetwerk BW/MO

Door het delen van kennis, ervaringen en best-practices wil de BW/MO-sector gezamenlijk de kwaliteit van zorg en begeleiding aan forensische cliënten verbeteren.

Kwaliteitsnetwerk FPA
Kwaliteitsnetwerk FPA

De fpa’s zijn als eerste begonnen met hun kwaliteitsnetwerk en werken al sinds 2013 aan een gedeelde doelstelling en taakinvulling, transparantie en kwaliteitsverbetering. Inmiddels zijn zij bezig met hun zevende cyclus.

Kwaliteitsnetwerk FPC/K
Kwaliteitsnetwerk FPC/K

Het kwaliteitsnetwerk FPC/K sluit goed aan bij het reeds lopende landelijk project van de fpc’s en fpk’s met als doel om de kwaliteit van de forensische zorg (wetenschappelijk) te verhogen, kennis te delen en te leren van elkaar.

Kwaliteitsnetwerk FVZ
Kwaliteitsnetwerk FVZ

De forensische verslavingszorg instellingen zijn sinds 2016 gestart met een kwaliteitsnetwerk waarin zij willen komen tot een gedeelde doelstelling en taakinvulling en de onderlinge samenwerking versterken.

Privacy werkgroep
Privacy werkgroep

Privacy werkgroep (wetenschappelijk) onderzoek in de forensische zorg

Forensisch Vakmanschap
Forensisch Vakmanschap

Forensisch Vakmanschap geeft praktische invulling aan professionele ontwikkeling binnen de forensische zorg en is ontwikkeld door én voor de forensische zorg.

Samenwerking PPC's
Samenwerking PPC's

Deze samenwerking bestaat o.a. uit het opzetten en uitvoeren van een effectmeting maatwerktraject HKT-R en het implementeren van het FHIC model.

TechwijzerFZ
TechwijzerFZ

Technologieën voor de forensische zorg. Een overzicht van de technologische middelen die beschikbaar of interessant zijn voor het forensische zorgveld en direct bruikbaar zijn in de behandeling van cliënten.

Zicht op Forensische Zorg
Zicht op Forensische Zorg

Een website met als doel een breed overzicht en samenhang in het forensisch zorgveld te bieden. Je vindt hier organisaties, projecten, instellingen, informatie over hun positie in het veld, de relatie met het EFP en aanverwante projecten.

Zorgprogramma's
Zorgprogramma's

Een zorgprogramma is een optimaal en samenhangend zorgaanbod voor forensisch psychiatrische patiënten dat dient als (be-)handelingskader voor organisaties, professionals en patiënten. Er zijn in totaal zes zorgprogramma's ontwikkeld.