Oval halfCircle half

Wat doet het EFP FHIC

“Iets beters verzinnen dan opsluiten: je doet mensen onrecht aan als je ze in een situatie van extreme nood alleen laat en uit contact treedt. 

Wat houdt het project in?  

FHIC gaat over contact maken, veiligheid door contact, teamwork en op- en afschalen van zorg en beveiliging om dwang en drang te voorkomen. Het is een model waarbij patiënten in crisis tijdelijk worden opgenomen op een FHIC afdeling om terugval, ontwrichting en delictrecidive te voorkomen. Het in contact treden en het voorkomen van dwang staan hierbij centraal. 

Wat speelt er op dit moment? 

Op dit moment doen 19 instellingen/afdelingen mee aan de invoering van het FHIC model, op alle beveiligingsniveaus van FPA tot PPC. Het mooie van FHIC is dat praktijk en onderzoek hand in hand gaan. Door bij elkaar op bezoek te gaan en de FHIC monitor af te nemen wordt data verzameld, die door het Amsterdam UMC wordt geanalyseerd en verwerkt. Daar komen weer aanbevelingen uit voor de praktijk. Omdat we vanwege corona niet bij elkaar op bezoek konden, heeft dit even stil gelegen. Maar de audits zijn gepland en de laatste reviewers worden binnenkort getraind. In de maanden juni, juli, augustus en september gaan de audits nu plaatsvinden.  

Hoe helpt dit het veld?  

De FHIC methode is een humane en effectieve manier om met patiënten in crisis om te gaan. De FHIC behandeling wordt vormgegeven in een open werk- en leefklimaat. Dit klimaat is gebaseerd op groei, contact, ondersteuning en het voorkomen van repressie. Er vindt zo min mogelijk dwangverpleging plaats. Dat komt terug in de-escalerende, gastvrije en consequente bejegening.  

Lees meer over dit project via: www.fhic.nl