Expertisecentrum Forensische Psychiatrie

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) is in 2002 opgericht om de wetenschappelijke onderbouwing van de zorg in de forensische psychiatrie te ondersteunen, de samenwerking tussen de forensische instellingen onderling te bevorderen en meer uitwisseling met GGz-instellingen, universiteiten en onderzoeksinstituten tot stand te brengen. Het werkveld van het EFP bestrijkt het gehele veld van de forensische zorg, te weten alle partners met wie de Divisie Forensische Zorg/JJI (ForZo/JJI) zorg- en inkoopcontracten heeft afgesloten.

Op deze website vindt u informatie over onze werkwijze, medewerkers, projecten en publicaties. Ook vindt u informatie over forensische zorg, een agenda met belangrijke evenementen, en u kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief en het kennisdeelplatform KNAPP.

"Het EFP brengt de kennis van wetenschappers, professionals en bestuurders binnen het veld van de forensische psychiatrie bij elkaar"