Publicaties

Handreiking voor relationele veiligheid See Think Act

Relationele veiligheid is een belangrijk thema. De methode See Think Act kan waardevolle handvatten en inspiratie bieden om de veiligheid van jezelf, je collega’s, patiënten en de maatschappij blijvend te borgen.

Basisdocument 'het stappenplan' RIBW/MO

Samen met de werkgroep forensische deskundigheidsbevordering, bestaande uit multidisciplinaire professionals uit verschillende instellingen, is een praktisch basisdocument ‘het stappenplan’ opgeleverd. Deze richt zich op de professional die sporadisc...

Basis Zorgprogramma

Samen met professionals uit het forensische zorgveld heeft het EFP tot nu toe een vijftal zorgprogramma’s ontwikkeld. Het Basis Zorgprogramma geeft een overzicht van (de variaties in) het gemeenschappelijke zorgaanbod voor alle forensisch psychiatris...

Zorgprogramma Forensische Verslavingszorg

Het zorgprogramma forensische verslavingszorg geeft een zorgvuldige beschrijving van de problematiek van de doelgroep en geeft duidelijke richtlijnen ten aanzien van diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en resocialisatie van forensisch psychiatris...

Zorgprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag

Dit zorgprogramma is een volgende stap naar een samenhangend zorgaanbod voor de behandeling van patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag (SSG) in de forensische psychiatrie, vooral in de forensisch psychiatrische centra. Dit betekent dat het...

Zorgprogramma Persoonlijkheidstoornissen

Deze versie van het zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen is gebaseerd op de gelijknamige eerste versie uit 2008. Deze versie is alleen gericht op wat uniek is voor forensisch psychiatrische patiënten...

Zorgprogramma Psychotische Stoornissen

Dit zorgprogramma is een volgende stap naar een samenhangend zorgaanbod voor de behandeling van patiënten met psychotische stoornissen in de forensische psychiatrie, vooral in de forensisch psychiatrische centra. Dit betekent dat het programma aandac...

Zorgprogramma Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg

Deze versie van het zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten in de langdurige forensisch psychiatrische zorg is gebaseerd op de gelijknamige eerste versie uit 2009. Deze versie is gericht op wat uniek is voor deze groep patiënten en is...

FHIC Werkboek. High en Intensive Care uit forensisch perspectief

Het werkboek is een praktische omschrijving van de ideale situatie op een FHIC-afdeling: welke patiënten zijn opgenomen, hoe ziet de behandeling eruit, hoe is de ketensamenwerking, welke mensen werken er, hoe worden zij aangestuurd en ook: hoe start...

Opgenomen in een forensische kliniek. Wat betekent dat voor u als familie en naastbetrokkene?

Enkele FPA’s hebben met ondersteuning van het EFP een boekje gemaakt, voor naasten van forensische patiënten, met als titel ‘Opgenomen in een forensische kliniek. Wat betekent dat voor u als familie en naastbetrokkenen?’. In dit boekje wordt ingegaan...

Het Good Lives Model, een literatuurstudie

Het Good Lives Model (GLM) is een aantal jaren geleden ontstaan als een alternatieve benadering voor strafrechterlijke interventies die gebaseerd zijn op het Risk-Needs-Responsivity (RNR) model. Het RNR-model vormt tot op heden de basis van de meeste...

Opzet en ontwikkeling van een landelijke databank voor forensische risicotaxatie en resultaatmeting

De Landelijke Databank Risicotaxatie tbs (LDR-tbs) is een gezamenlijk initiatief van alle forensisch psychiatrische centra (fpc’s) in Nederland, in samenwerking met het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP). In deze landelijke databank worde...

Werkdocument Diagnostiek Taskforce LVB

De Task Force Licht Verstandelijk Beperkten (TF LVB) is een landelijk platform binnen de forensische zorg voor expertisevorming en onderzoek naar de betrouwbaarheid, validiteit en normering van bestaande instrumenten voor diagnostiek en risicotaxatie...

Werkdocument Risicotaxatie TF LVB

De Task Force Licht Verstandelijk Beperkten (TF LVB) is een landelijk platform binnen de forensische zorg voor expertisevorming en onderzoek naar de betrouwbaarheid, validiteit en normering van bestaande instrumenten voor diagnostiek en risicotaxatie...