Oval halfCircle half

Publicaties

Hieronder is een overzicht beschikbaar van alle publicaties van het EFP, al dan niet in samenwerking met anderen. De publicaties zijn te downloaden en/of te bestellen.
Shadow BGDe Kubus
De Kubus
Hoe kan je ervaringsdeskundigheid inzetten in de organisatie en hoe kan de ervaringsdeskundige zich het beste profileren?
Shadow BGForenische High and Intensive Care. Towards contact-based care in a complex psychiatric practice
Forenische High and Intensive Care. Towards contact-based care in a complex psychiatric practice
Dit is het promotieonderzoek van Sylvia Gerritsen van het Amsterdam UMC. Zij promoveerde op 5 december 2021. 
Shadow BGLandelijk rapport Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1
Landelijk rapport Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1
Dit is het meest recente rapport van dit kwaliteitsnetwerk. Meer informatie is te vinden op de website www.kwaliteitsnetwerken.nl
Shadow BGTool Samenwerkingsafspraken
Tool Samenwerkingsafspraken
Om de samenwerking bij forensische BW/MO zorgtrajecten gericht op begeleiding te verbeteren hebben een aantal zorgaanbieders, de 3 reclasseringsorganisaties (3RO) en brancheorganisatie Valente samen de tool ‘Samenwerkingsafspraken’ ontwikkeld. In...
Shadow BGFHIC Werkboek. High en Intensive Care uit forensisch perspectief
FHIC Werkboek. High en Intensive Care uit forensisch perspectief
Het werkboek is een praktische omschrijving van de ideale situatie op een FHIC-afdeling: welke patiënten zijn opgenomen, hoe ziet de behandeling eruit, hoe is de ketensamenwerking, welke mensen werken er, hoe worden zij aangestuurd en ook: hoe start...
Shadow BGBasisdocument 'het stappenplan' BW/MO
Basisdocument 'het stappenplan' BW/MO
Samen met de werkgroep forensische deskundigheidsbevordering, bestaande uit multidisciplinaire professionals uit verschillende instellingen, is een praktisch basisdocument ‘het stappenplan’ opgeleverd. Deze richt zich op de professional die met foren...
Shadow BGHandreiking voor relationele veiligheid 'See Think  Act'
Handreiking voor relationele veiligheid 'See Think Act'
Relationele veiligheid is een belangrijk thema. De methode See Think Act kan waardevolle handvatten en inspiratie bieden om de veiligheid van jezelf, je collega’s, patiënten en de maatschappij blijvend te borgen.
Shadow BGBasis Zorgprogramma
Basis Zorgprogramma
Samen met professionals uit het forensische zorgveld heeft het EFP tot nu toe een vijftal zorgprogramma’s ontwikkeld. Het Basis Zorgprogramma geeft een overzicht van (de variaties in) het gemeenschappelijke zorgaanbod voor alle forensisch psychiatris...
Shadow BGZorgprogramma Forensische Verslavingszorg
Zorgprogramma Forensische Verslavingszorg
Het zorgprogramma forensische verslavingszorg geeft een zorgvuldige beschrijving van de problematiek van de doelgroep en geeft duidelijke richtlijnen ten aanzien van diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en resocialisatie van forensisch psychiatris...
Shadow BGZorgprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag
Zorgprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag
Dit zorgprogramma is een volgende stap naar een samenhangend zorgaanbod voor de behandeling van patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag (SSG) in de forensische psychiatrie, vooral in de forensisch psychiatrische centra. Dit betekent dat het...
Shadow BGZorgprogramma Persoonlijkheidstoornissen
Zorgprogramma Persoonlijkheidstoornissen
Deze versie van het zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen is gebaseerd op de gelijknamige eerste versie uit 2008. Deze versie is alleen gericht op wat uniek is voor forensisch psychiatrische patiënten...
Shadow BGZorgprogramma Psychotische Stoornissen
Zorgprogramma Psychotische Stoornissen
Dit zorgprogramma is een volgende stap naar een samenhangend zorgaanbod voor de behandeling van patiënten met psychotische stoornissen in de forensische psychiatrie, vooral in de forensisch psychiatrische centra. Dit betekent dat het programma aandac...
Shadow BGZorgprogramma Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg
Zorgprogramma Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg
Deze versie van het zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten in de langdurige forensisch psychiatrische zorg is gebaseerd op de gelijknamige eerste versie uit 2009. Deze versie is gericht op wat uniek is voor deze groep patiënten en is...
Shadow BGOpgenomen in een forensische kliniek. Wat betekent dat voor u als familie en naastbetrokkenen?
Opgenomen in een forensische kliniek. Wat betekent dat voor u als familie en naastbetrokkenen?
Enkele FPA’s hebben met ondersteuning van het EFP een boekje gemaakt, voor naasten van forensische patiënten, met als titel ‘Opgenomen in een forensische kliniek. Wat betekent dat voor u als familie en naastbetrokkenen?’. In dit boekje wordt ingegaan...
Shadow BGLandelijk rapport Kwaliteitsnetwerk FPA
Landelijk rapport Kwaliteitsnetwerk FPA
Dit is het meest recente rapport van dit kwaliteitsnetwerk. Eerdere rapporten zijn te vinden op de website www.kwaliteitsnetwerken.nl
Shadow BGLandelijk rapport Kwaliteitsnetwerk De Borg
Landelijk rapport Kwaliteitsnetwerk De Borg
Dit is het meest recente rapport van dit kwaliteitsnetwerk. Eerdere rapporten zijn te vinden op de website www.kwaliteitsnetwerken.nl
Shadow BGLandelijk rapport Kwaliteitsnetwerk FVZ
Landelijk rapport Kwaliteitsnetwerk FVZ
Dit is het meest recente rapport van dit kwaliteitsnetwerk. Eerdere rapporten zijn te vinden op de website www.kwaliteitsnetwerken.nl
Shadow BGLandelijk rapport Kwaliteitsnetwerk FPC/K
Landelijk rapport Kwaliteitsnetwerk FPC/K
Dit is het meest recente rapport van dit kwaliteitsnetwerk. Eerdere rapporten zijn te vinden op de website www.kwaliteitsnetwerken.nl
Shadow BGVaktherapie in de Forensische Zorg
Vaktherapie in de Forensische Zorg
Een bijzonder onderzoek uit het werkveld van de forensische psychiatrie over de vele therapeutische mogelijkheden die vaktherapieën bieden. Auteurs Henk Smeijsters en Gorry Cleven.
Shadow BGHet Good Lives Model, een literatuurstudie
Het Good Lives Model, een literatuurstudie
Het Good Lives Model (GLM) is een aantal jaren geleden ontstaan als een alternatieve benadering voor strafrechterlijke interventies die gebaseerd zijn op het Risk-Needs-Responsivity (RNR) model. Het RNR-model vormt tot op heden de basis van de meeste...
Shadow BGOpzet en ontwikkeling van een landelijke databank voor forensische risicotaxatie en resultaatmeting
Opzet en ontwikkeling van een landelijke databank voor forensische risicotaxatie en resultaatmeting
De Landelijke Databank Risicotaxatie tbs (LDR-tbs) is een gezamenlijk initiatief van alle forensisch psychiatrische centra (fpc’s) in Nederland, in samenwerking met het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP). In deze landelijke databank worde...
Shadow BGWerkdocument Diagnostiek Taskforce LVB
Werkdocument Diagnostiek Taskforce LVB
De Task Force Licht Verstandelijk Beperkten (TF LVB) is een landelijk platform binnen de forensische zorg voor expertisevorming en onderzoek naar de betrouwbaarheid, validiteit en normering van bestaande instrumenten voor diagnostiek en risicotaxatie...
Shadow BGWerkdocument Risicotaxatie TF LVB
Werkdocument Risicotaxatie TF LVB
De Task Force Licht Verstandelijk Beperkten (TF LVB) is een landelijk platform binnen de forensische zorg voor expertisevorming en onderzoek naar de betrouwbaarheid, validiteit en normering van bestaande instrumenten voor diagnostiek en risicotaxatie...