Oval halfCircle half

Forensische zorg

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg die verleend wordt in een strafrechtelijk kader, met inbegrip van verslavingszorg en zorg aan verstandelijk gehandicapten. Zij wordt verleend aan personen met een psychiatrische stoornis die een strafbaar feit hebben gepleegd en bij wie het risico hoog is dat zij opnieuw een strafbaar feit gaan plegen.

Wat is Forensische zorg?

Een rechter kan dan een justitiabele veroordelen tot het ondergaan van zorg. Forensische zorg kan een combinatie zijn van beveiliging en behandeling of verpleging, zoals behandeling in een kliniek of in een penitentiair psychiatrisch centrum.

Het doel van de maatregel is behandeling van de patiënt, vermindering van recidive en bescherming van de maatschappij.

Hier wordt in het kort een aantal vaste onderdelen van de zorg voor forensisch psychiatrische patiënten beschreven:  Diagnostiek, Risicotaxatie, Behandeling en Resocialisatie. Welke vormen van forensische zorg er zijn, en welke instellingen zorg verlenen vindt u onder Zorgtitels en Zorgverleners. Meer inhoudelijke informatie over forensische zorg en de specifieke instrumenten die worden gebruikt, kunt u vinden in de zorgprogramma’s, ook op deze website.

Verdiepende informatie

Meer informatie over dit onderwerp? Lees verder via onderstaande links.

Over forensische zorg
Zorgprogramma's