Oval halfCircle half
Projecten

Kennisdelen

Onder dit thema vallen al onze projecten die we samen met het veld uitvoeren die betrekking hebben op het verzamelen, bundelen en delen van kennis, en expertise. Door het geven van overzicht en inzicht kunnen we goed samenwerken.
Deskundigheidsbevordering BW en MO
Deskundigheidsbevordering BW en MO

Dit project richt zich op deskundigheidsbevordering van ambulante zorgprofessionals die incidenteel met forensische cliënten werken. We bieden handvatten om de spagaat tussen herstelgericht werken en forensische zorg te verminderen.

Ervaringsdeskundigheid in de forensische zorg
Ervaringsdeskundigheid in de forensische zorg

Hoe kan je ervaringsdeskundigheid inzetten in de organisatie en hoe kan de ervaringsdeskundige zich het beste profileren? Samen met ervaringsdeskundigen uit de forensische zorg heeft het EFP voor deze vragen een platform opgericht.

Commissie Ethiek in de Forensische Psychiatrie
Commissie Ethiek in de Forensische Psychiatrie

Deze commissie houdt zich bezig met ethische vragen op de werkvloer. Welke dilemma's zijn er en hoe maak je die bespreekbaar? De commissie bestaat uit behandelaars, ethici en juristen uit praktijk en wetenschap.

Forensische Leerlijn
Forensische Leerlijn

De forensische leerlijn is een online leeromgeving waarin modules zijn opgenomen speciaal voor de forensische zorg, voor startende én ervaren medewerkers bij klinische-, ambulante- en begeleidingsinstellingen.

Implementatie
Implementatie

Binnen onze projecten bieden wij ook ondersteuning bij de implementatie van opgeleverde producten en resultaten. Hoe deze ondersteuning vormgegeven wordt, kan per project verschillen. Hier staat een overzicht.

Instrumentendatabank
Instrumentendatabank

De instrumentendatabank is bedoeld om een digitaal toegankelijk overzicht te bieden van gehanteerde risicotaxatie- en diagnostische instrumenten en daaraan gekoppelde literatuur in het forensisch psychiatrische veld.

KNAPP
KNAPP

Via dit besloten, online kennisdeelplatform kunnen mensen werkzaam in de forensische zorgsector per project of onderzoek met elkaar kennisdelen, samenwerken, vragen stellen én beantwoorden.

Samenwerking PPC's
Samenwerking PPC's

Deze samenwerking bestaat o.a. uit het opzetten en uitvoeren van een effectmeting maatwerktraject HKT-R en het implementeren van het FHIC model.

TechwijzerFZ
TechwijzerFZ

Technologieën voor de forensische zorg. Een overzicht van de technologische middelen die beschikbaar of interessant zijn voor het forensische zorgveld en direct bruikbaar zijn in de behandeling van cliënten.

Zicht op Forensische Zorg
Zicht op Forensische Zorg

Een website met als doel een breed overzicht en samenhang in het forensisch zorgveld te bieden. Je vindt hier organisaties, projecten, instellingen, informatie over hun positie in het veld, de relatie met het EFP en aanverwante projecten.

Zorgprogramma's
Zorgprogramma's

Een zorgprogramma is een optimaal en samenhangend zorgaanbod voor forensisch psychiatrische patiënten dat dient als (be-)handelingskader voor organisaties, professionals en patiënten. Er zijn in totaal zes zorgprogramma's ontwikkeld.