Oval halfCircle half

Expertiseraad

Vanaf 2023 wordt het EFP geadviseerd door de Expertiseraad. De Expertiseraad bestaat uit 13 leden die allemaal een deel van de forensische zorgsector vertegenwoordigen. De Expertiseraad heeft als hoofdtaak het adviseren van het EFP en het toetsen op hoofdlijnen van de projecten en activiteiten van het EFP aan het Kwaliteitskader Forensische Zorg (KKFZ) en aan de missie van het EFP. Met als doel verhoging van de kwaliteit van de zorg en bevorderen van de maatschappelijke veiligheid.

Taken

De Expertiseraad heeft deze taken:

 • Adviseren over het jaarplan en de projectbegroting van het EFP.
 • Bepalen van prioriteiten van de projecten en activiteiten van het EFP en KFZ in relatie tot het KKFZ.
 • Toetsen van de projecten en activiteiten van het EFP en de uit te zetten calls KFZ in relatie tot het KKFZ.
 • Bewaken van de samenhang van projecten.
 • Adviseren over doorontwikkeling van het KKFZ.
 • Adviseren over te stellen prioriteiten bij implementatie.
 • Rekening houden met het KKFZ, de belangen van de patiënten, de veiligheid in de samenleving, en de verschillende achterbannen binnen de forensische zorgsector.
 • Evalueren projecten en activiteiten EFP aan de hand van het jaarverslag.

Werkwijze

De Expertiseraad voert haar taken zo uit:

 • De Expertiseraad vertegenwoordigt haar achterban door vóór de overleggen van de Expertiseraad input op te halen en onderwerpen te toetsen.
 • Als er een besluit is genomen of een advies is geformuleerd in de Expertiseraad dan is dat definitief.
 • De Expertiseraad komt 4 keer per jaar bijeen.

Leden

 • Arno van Dam - voorzitter
  Bijzonder hoogleraar Antisociaal gedrag, Psychiatrie en Maatschappij bij Tranzo, Tilburg University en Hoofd wetenschappelijk onderzoek GGZ WNB.
 • Betty Brouns, Directeur patiëntenzorg/psychiater bij FPC Pompestichting
 • Julia Leong, Manager Behandelzaken, Klinisch psycholoog De Woenselse Poort
 • Jasper Schetters, Psychiater, directeur patiëntenzorg FPC de Kijvelanden, hoofd bureau geneesheer-directeur bij Fivoor
 • Vivienne de Vogel, Onderzoeker FPC De Forensische Zorgspecialisten, lector Hogeschool Utrecht, wetenschappelijk adviseur AVT en bijzonder hoogleraar Forensische Zorg bij de FPN Universiteit Maastricht
 • Suzanne van Dijk, Teammanager locatie Spaarnevleugels/ Manager forensische zorg bij HVO Querido
 • Jan van Gils, Directeur/Bestuurder bij Exodus
 • Swanny van der Scheer, Programmaregisseur Forensische Zorg bij Terwille
 • Carla van der Hulst, Hoofd Expertisecentrum bij Divisie Forensische Zorg / JJI
 • Annelot Reehoorn, Beleidsmedewerker forensische zorg bij Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Nienke Timmer, Manager De Boog bij GGNet
 • Joke van der Meulen, Familie-ervaringsdeskundig adviseur (F)GGz, VZ en sociaal domein bij MIND