Oval halfCircle half

Over het EFP

Het begin

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) is in 2002 opgericht om de wetenschappelijke onderbouwing van de zorg in de forensische psychiatrie te ondersteunen, de samenwerking tussen de forensische instellingen onderling te bevorderen en meer uitwisseling met GGz-instellingen, universiteiten en onderzoeksinstituten tot stand te brengen. Het werkveld van het EFP bestrijkt het gehele veld van de forensische zorg, te weten alle partners met wie de Divisie Forensische Zorg/JJI (ForZo/JJI) zorg- en inkoopcontracten heeft afgesloten.

Onze missie

Het EFP ondersteunt het veld van de forensische zorg bij het verhogen van de kwaliteit van zorg, met als doel het bevorderen van de maatschappelijke veiligheid. De rol van het EFP is het bijeenbrengen van experts en expertise en het stimuleren van samenwerking en kennisdeling. Het EFP doet dit betrokken en resultaatgericht.

Onze diensten

Het EFP:

  • Voert het projectmanagement uit van landelijke, instellingoverstijgende projecten;
  • Organiseert in het kader van deze projecten expertmeetings, landelijke dagen en vergaderingen om deskundigen in het veld bij elkaar te brengen;
  • Verzamelt, beheert en onderhoudt landelijke gegevens/data en kennis over forensische zorg;
  • Zorgt voor goede communicatie in en met het veld via websites, nieuwsbrieven, LinkedIn en KNAPP;
  • Is toegankelijk en gastvrij en stimuleert ontmoeting en kennisdeling binnen de forensische zorg;
  • Volgt en deelt ontwikkelingen en kansen op het gebied van regelgeving, maatschappelijke trends en onderzoek.