Oval halfCircle half

Over het EFP

Het begin

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) is in 2002 opgericht om de wetenschappelijke onderbouwing van de zorg in de forensische psychiatrie te ondersteunen, de samenwerking tussen de forensische instellingen onderling te bevorderen en meer (kennis)uitwisseling met forensische (ggz-)instellingen, universiteiten en onderzoeksinstituten tot stand te brengen. Het werkveld van het EFP bestrijkt het gehele veld van de forensische zorg, te weten alle partners met wie de Divisie Forensische Zorg/JJI (ForZo/JJI) zorg- en inkoopcontracten heeft afgesloten.

Onze missie

Het EFP ondersteunt het veld van de forensische zorg bij het verhogen van de kwaliteit van zorg, met als doel het bevorderen van de maatschappelijke veiligheid. De rol van het EFP is het bijeenbrengen van experts en het stimuleren van samenwerking en kennisdeling. Het EFP doet dit betrokken en resultaatgericht.

Onze diensten

Het EFP:

 • Voert het projectmanagement uit van landelijke, instellingoverstijgende projecten op het gebied van kennisdeling, zorg- en behandelaanbod en vakmanschap;
 • Voert projecten uit in samenhang met de hele doorontwikkeling van de kwaliteit van de forensische zorg volgens het KKFZ en houdt daarbij de belangen van alle partijen in het oog;
 • Zorgt binnen het kader van het KKFZ voor een gedeelde visie op goede forensische zorg;
 • Ziet toe op hoe zorg en zorgprofessionals zich kwalitatief kunnen blijven ontwikkelen;
 • Houdt een sectorbrede dialoog over kwaliteit gaande;
 • Zorgt voor richtinggevend en transparant werken aan leer-en ontwikkelprocessen;
 • Organiseert in het kader van projecten expertmeetings, landelijke dagen en vergaderingen om deskundigen in het veld bij elkaar te brengen;
 • Ondersteunt en stimuleert bij de implementatie van EFP-proucten en KFZ-producten;
 • Zorgt voor goede communicatie in en met het veld via websites, nieuwsbrieven, sociale media en KNAPP;
 • Is toegankelijk en gastvrij en stimuleert ontmoeting en kennisdeling tussen partijen binnen de forensische zorg;
 • Volgt en deelt ontwikkelingen en kansen op het gebied van regelgeving, maatschappelijke trends en onderzoek.