Oval halfCircle half
Projecten

Onderzoek

Onder dit thema vallen al onze projecten die we samen met het veld uitvoeren die betrekking hebben op het organiseren en faciliteren van onderzoek en het gebruiken van deze resultaten in de praktijk.
Forensische High & Intensive Care
Forensische High & Intensive Care

FHIC is een model waarbij patiënten in crisis tijdelijk worden opgenomen op een FHIC afdeling om terugval, ontwrichting en delictrecidive te voorkomen. Het in contact treden met de patiënt en het voorkomen van dwang staan hierbij centraal.

Implementatie
Implementatie

Binnen onze projecten bieden wij ook ondersteuning bij de implementatie van opgeleverde producten en resultaten. Hoe deze ondersteuning vormgegeven wordt, kan per project verschillen. Hier staat een overzicht.

De Lerende Praktijk
De Lerende Praktijk

Het doel van De Lerende Praktijk is een sluitende feedbackloop van prognose en resultaatmeting te maken. Door informatie over behandeling van individuele patiënten te relateren aan resultaatmetingen hoopt men een lerend effect te creëren.

LDR-tbs
LDR-tbs

De LDR-tbs is opgezet met het doel om grootschalig wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken, op basis waarvan de risicotaxatie-instrumenten kunnen worden aangescherpt.

LDFZ fpa
LDFZ fpa

Het doel van deze databank is het opzetten van een vergelijk- en verbetersysteem om te komen tot kwaliteitsverbetering. Hierdoor wordt het mogelijk binnen de sector eigen prestaties af te zetten tegen die van collega-instellingen.

Kwaliteit Forensische Zorg
Kwaliteit Forensische Zorg

Het programma KFZ is voor en door de hele forensische zorgsector opgezet om samen te werken aan de ontwikkeling van kwaliteit en transparantie van de zorg door middel van onderzoek en het bundelen van kennis en kunde.

Kwaliteit Forensische Zorg-Jeugd
Kwaliteit Forensische Zorg-Jeugd

Binnen dit programma werkt het gehele forensische jeugdzorgveld gezamenlijk aan het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van interventies en behandelingen voor jongeren die in aanraking (dreigen te) komen met politie en justitie.

Privacy werkgroep
Privacy werkgroep

Privacy werkgroep (wetenschappelijk) onderzoek in de forensische zorg