Projecten

De projecten en activiteiten die het EFP uitvoert zijn onderverdeeld in vier werkterreinen: Projectmanagement, Databanken en applicaties, Kennismanagement en Kwaliteitsnetwerken. Onze voornaamste projecten staan hieronder, door op de werkterreinen te klikken vindt u een volledig overzicht van alle projecten die daaronder vallen.