Oval halfCircle half

Zorgverleners

Forensische zorg wordt geleverd door verschillende soorten instellingen met verschillende niveaus van beveiliging. De zorg kan bestaan uit klinische zorg, ambulante zorg en/of beschermd wonen. De klinische instellingen die forensische zorg verlenen, bieden verschillende niveaus van behandeling en beveiliging. 

Forensisch psychiatrisch centrum (fpc)

Een fpc heeft het hoogste beveiligingsniveau. Patiënten met een veroordeling tot tbs met dwangverpleging worden altijd behandeld in een fpc (voorheen tbs-kliniek). Hierdoor vormen ze gedurende hun behandeling geen gevaar voor de samenleving.

Forensisch psychiatrische kliniek (fpk)

Een fpk is een gespecialiseerde voorziening voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met een in oorsprong uitsluitend klinisch aanbod voor personen met een behoefte aan zorg en behandeling in strafrechtelijk kader. De fpk's zijn voorzieningen met behandeling als prioriteit, maar met voldoende beveiligingsmogelijkheden. Een fpk maakt altijd deel uit van een multifunctionele GGZ-organisatie.

Forensisch psychiatrische afdeling (fpa)

Een fpa heeft als doelstelling patiënten door te plaatsen naar de reguliere zorg. In de meeste gevallen is de fpa een aparte eenheid binnen de GGZ-instelling, soms gehuisvest of gekoppeld aan een andere afdeling voor intensieve langdurige zorg. Hier worden cliënten intensief behandeld, waarna ze doorverwezen worden naar een reguliere afdeling of naar elders in de GGZ. Fpa's hebben een lager beveiligingsniveau dan de fpk's.

Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC)

Een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) geeft speciale zorg aan gedetineerden met een psychiatrische stoornis, zoals een psychose of een persoonlijkheidsstoornis. Het gevangeniswezen streeft naar kwalitatief hoogstaande zorg in deze PPC’s, en naar een goede aansluiting op de zorg in de GGZ-instellingen na detentie. Er zijn PPC’s in Amsterdam, Scheveningen, Vught en Zwolle. 

Forensische verslavingskliniek/-afdeling

Binnen een forensische verslavingskliniek (fvk) of forensische verslavingsafdeling (fva) wordt zorg geboden aan langdurig verslaafden die (veelvuldig) in contact zijn gekomen met justitie. Een opname bij een fvk kan nodig zijn omdat de verslaving de patiënt steeds weer in de problemen brengt. Naast de problematiek omtrent de verslaving kan er ook sprake zijn van een psychiatrische stoornis. Na een verblijf in een fvk of een fva kan een patiënt doorstromen naar bijvoorbeeld een RIBW (Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen).

Beschermd wonen

Beschermd wonen is een vorm van (kleinschalig) wonen waarbij begeleiding en ondersteuning op maat wordt geboden. 

Ambulante zorg

Bij ambulante zorg is er geen sprake van verblijf. Op de afgesproken tijdstippen komen de patiënten naar de hulpverlener toe. Ook is het mogelijk dat hulpverleners patiënten in hun omgeving bezoeken voor de behandeling, begeleiding of ondersteuning.

 

Meer informatie

Bekijk hier een overzicht van alle forensische zorgpartijen

Bekijk hier de infographic van DJI

Bekijk hier de zorgwijzer van DJI