Zorgtitels

Een forensische zorgtitel, ook wel strafrechtelijke titel genoemd, bepaalt op welke forensische zorg een patiënt is aangewezen. Een advies over deze titel, bijbehorende zorg en beveiligingsniveau wordt op basis van onderzoek uitgebracht door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) of de Reclassering. De uiteindelijke titel is een uitspraak van de rechter of een beslissing van de officier van justitie, rechter-commissaris, advocaat-generaal of de minister, gedaan in het kader van een strafzaak op grond waarvan het verlenen van forensische zorg noodzakelijk is. De forensische zorgtitel is de bekostigingsgrondslag voor vergoeding door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Er zijn 25 forensische zorgtitels: 21 strafrechtelijke titels, twee vormen van forensisch psychiatrisch toezicht (fpt), verdiepingsdiagnostiek en de voorgenomen indicatiestelling van de reclassering. De laatste titel kan onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden om een verdachte zorg te bieden voordat er sprake is van één van de strafrechtelijke titels. 

Lees meer op de website van ForZo/JJI