Oval halfCircle half

Tool Samenwerkingsafspraken interview

Interview Iwan Leurs & Tara van Kruistum

Forensische zorg gaat over herstel van de cliënt en het zoveel mogelijk verkleinen van het recidiverisico. Een goede samenwerking tussen cliënt, reclassering en begeleider vergroot de kans op het doorlopen van een succesvol begeleidingstraject binnen en vanuit de BW/MO. Om deze samenwerking te vergroten hebben een aantal zorgaanbieders, de 3 reclasseringsorganisaties (3RO) en brancheorganisatie Valente samen een tool ontwikkeld genaamd ‘Samenwerkingsafspraken.’ 

HVO-Querido werkt nu een aantal maanden met de samenwerkingstool en is positief over. Begeleider; Iwan Leurs en zorgcoördinator & vakgroepvoorzitter Forensische Zorg; Tara van Kruistum komen in dit artikel aan het woord over deze nieuwe manier om de afspraken vast te leggen.  

Iwan Leurs: “Ik ben zeker positief over de samenwerkingstool. De afspraken staan helder op een rij en de pictogrammen zijn heel duidelijk voor iedereen. Door de afspraken op deze manier door te nemen en te ondertekenen geeft dit helderheid aan de cliënt, begeleider en de reclassering. Wanneer ik iets moet melden aan de toezichthouder, bijvoorbeeld dat de dagbesteding niet loopt, dan stel ik mijn cliënt op de hoogte van deze melding. Maar ik refereer dan meteen ook aan de gemaakte afspraken in de samenwerkingstool. Dit maakt het een minder beladen moment en dit komt het contact en de binding met mijn cliënt ten goede. Om de tool nog beter in te zetten zou ik aanbevelen om een duidelijke handleiding te maken, zodat iedereen de tool op dezelfde manier interpreteert en invult”. 

Tara van Kruistum: “Om de samenwerking met de reclassering, cliënt en begeleider te bevorderen en afspraken vast te leggen is er de samenwerkingstool. Ik heb inmiddels verschillende positieve ervaringen met de tool opgedaan. Het document zorgt voor een duidelijke start waarbij afspraken worden gemaakt en het voor iedereen helder is welke rol hij heeft. Een goede start is essentieel voor de rest van het traject.  

Er zijn collega's geweest die dachten 'niet weer een verplicht document'. Zij waren bang weer extra en dubbel werk te hebben aangezien de risico's al in kaart zijn gebracht met het risico-instrument waar zij mee werken. De samenwerkingstool is niet bedoeld om de risico's in kaart te brengen, maar er afspraken over te maken en erover in gesprek te gaan. Wanneer neemt de begeleider contact op met de reclassering? Wanneer evalueren we? En welke successen vieren we?  

We zorgen ervoor dat de cliënt weet dat we het traject samen met de reclassering aan gaan en bespreken de risico's. Hierdoor weten de begeleiders waar ze in hun begeleiding aandacht voor moeten hebben, zodat de cliënt succesvol zijn traject kan doorlopen. In het traject ondersteunen we de cliënten om aan zijn voorwaarden te voldoen, herstelgericht, zodat cliënt niet recidiveert, zijn woning behoudt en het traject succesvol afrondt. Samen hebben we één doel: een succesvol traject voor cliënten en minder recidive, zodat we als forensische zorg samen werken aan een veiligere samenleving.” 

Ben je overtuigd door de succesverhalen van Iwan en Tara? De invulbare versie van de ‘Samenwerkingsafspraken’ vind je hier: Tool Samenwerkingsafspraken - EFP  

Ontvang jij graag een gedrukte versie als inkijkmodel? Deze kun je bestellen via bwmo_db@efp.nl  

#EFP #BWMO #toolSamenwerkingsafspraken #ForensischeZorg