Oval halfCircle half

Tool Samenwerkingsafspraken veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat is de tool Samenwerkingsafspraken?  

Om het herstel van de cliënt te ondersteunen én het recidiverisico te verkleinen is de tool Samenwerkingsafspraken ontwikkeld. De tool stimuleert transparante communicatie tussen cliënt, reclassering en zorginstelling, biedt de cliënt de kans om betrokken samen te werken en vergroot de kans op een succesvol traject. 

Wie heeft deze tool bedacht en ontwikkeld? 

Om de samenwerking te vergroten hebben een aantal zorgaanbieders, de drie reclasseringsorganisaties (3RO) en brancheorganisatie Valente samen een tool ontwikkeld genaamd ‘Samenwerkingsafspraken’.  Deze organisaties hebben afgesproken dat dit document bij de start van alle forensische zorgtrajecten wordt ingevuld. 

Waarom moet ik juist deze tool invullen? 

De tool Samenwerkingsafspraken is bedoeld om ervoor te zorgen dat de cliënt, reclassering en zorginstelling samen aan dezelfde doelen werken. De tool is er ten eerste om samenwerkingsafspraken in te maken en vast te leggen. Zodat de afspraken en de samenwerking vanaf de start helder zijn voor alle partijen.  Samen vergroten we zo de kans op een succesvol traject. De gemaakte afspraken gelden zolang het reclasseringstoezicht duurt. 

Het doel is ook om overzichtelijk te krijgen op wat voor manier er wordt samengewerkt. Denk hierbij aan de frequentie van het samen komen, evaluatie en wanneer en waarover zorginstelling en reclassering elkaar inlichten. Aan de hand van de tool samenwerkingsafspraken worden hier (het woord zegt het al) afspraken over gemaakt. 

Er wordt samengewerkt aan de hand van risico's. Echter mag hoog, gemiddeld of laag risico aan de hand van de tool samenwerkingsafspraken niet bepalend zijn voor de intensiviteit van de begeleiding, interventies etc. De intensiviteit wordt namelijk bepaald aan de hand van het ingeschatte recidiverisico afkomstig uit een risicotaxatie-instrument. En dat is de tool samenwerkingsafspraken niet.     

Wat is het verschil tussen deze tool en de drie partijen overeenkomst? 

In de tool maak je afspraken over de risico's en risicofactoren en is er ruimte om hierover specifieke afspraken over te maken. In de driepartijenovereenkomst was hier geen ruimte voor. In de tool staat ook duidelijk wanneer de partijen contact met elkaar hebben en hoe vaak er geëvalueerd moet worden. Deze tool is ontwikkeld voor begeleidingstrajecten van cliënten in beschermd wonen, beschermd thuis of ambulante begeleiding. Voor deze trajecten raden wij aan de tool direct bij start van het traject in te vullen, in aanwezigheid van cliënt, reclasseringsmedewerker en begeleider. De tool is specifiek ontworpen om te gebruiken bij begeleiding van cliënten die beschermd of zelfstandig wonen. De drie partijen overeenkomst is gericht op behandeling. 3RO en GGZ zijn in gesprek over de toekomst van de drie partijen overeenkomst. 

Hoe vul ik de tool precies in? 

Bij het kopje aandacht kun je ervoor kiezen om een vinkje te zetten. Dit vul je in wanneer dit aandacht nodig heeft in de begeleiding, maar niet direct invloed heeft op het recidiverisico. Bij het onderdeel risico geef je aan of het risico van dat levensgebied, laag, gemiddeld of hoog is. Bij positief kun je ervoor kiezen om een vinkje te zetten, dit doe je als het levensgebied positief ondersteunend is voor de cliënt. Klik hier voor een voorbeeld van een ingevulde tool Samenwerkingsafspraken. Klik hier voor een voorbeeld van een ingevulde tool. 

Hoe vaak moet ik dit invullen? 

Dit document is een startdocument, dat gezamenlijk ingevuld wordt bij start van een traject. Vervolgens gebruik je het document bij evaluatie, bij belangrijke wijzigingen of stagnatie in het reclasseringstoezicht of de begeleiding.