Oval halfCircle half

Kwaliteitskader Forensische Zorg

De afgelopen jaren is een veelvoud aan programma’s ontwikkeld om kwalitatief hoogwaardige Forensische Zorg te kunnen blijven bieden. Wat nog ontbrak was een Kwaliteitskader speciaal gericht op de Forensische Zorg. Dit Kwaliteitskader beschrijft de geldende norm voor hoogwaardige forensische zorg in Nederland en is met ingang van 1 oktober 2022 in werking getreden doordat het is opgenomen in het openbaar register van het ZiNL. Forensische zorgaanbieders kunnen daarmee aan de slag met de implementatie van het Kwaliteitskader binnen de eigen organisatie.

Het Kwaliteitskader Forensische Zorg is ontwikkeld door professionals uit het veld, beroepsverenigingen, brancheorganisaties, organisaties van patiënten/cliënten en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).  Deze partijen beschrijven hun gedeelde visie over goede forensische zorg en hoe die zorg zich kwalitatief kan blijven ontwikkelen. Het Kwaliteitskader Forensische Zorg helpt professionals om goede, veilige en gepaste zorg te leveren. Het vormt een hulpmiddel bij het maken van keuzes in de praktijk en het helpt hen om samen te leren, te ontwikkelen en te reflecteren en vervolgens te verbeteren. Daarnaast geeft het duidelijkheid aan patiënten en hun naasten, aan de politiek en aan de samenleving over wat kwalitatief goede forensische zorg is. Ook biedt het kader handvatten voor het bepalen van passende tarieven binnen de forensische zorg, waardoor het mogelijk wordt reële prijzen te bepalen voor de geleverde kwaliteit.

Ga hier naar de website Kwaliteitskaderfz.nl voor inspiratie, toolboxen en alle versies van het kader

Heb je vragen over het Kwaliteitskader Forensische Zorg? Neem dan contact met ons op via: info@kwaliteitskaderFZ.nl   

 

Filmpjes

Er zijn zes korte filmpjes ontwikkeld waarin Inge Koomen (EFP) kort uitlegt wat het Kwaliteitskader is.