Oval halfCircle half
Medewerkers
Karlien van der Lucht

Karlien van der Lucht

Projectcoƶrdinator
kvanderlucht@efp.nl

Wat is jouw achtergrond?
Ik heb de bachelor Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen gevolgd en vervolgens de Master Forensische Criminologie (2020). Tijdens mijn afstudeertraject heb ik stage gelopen bij het Life in Custody project van de Universiteit Leiden, waarbij ik met een aantal medestudenten heb meegewerkt aan een studie over bezoek in detentie. Via een vriendin van mij, tevens stagiaire bij het EFP, werd ik geattendeerd op een vacature bij het EFP. Sinds 1 januari 2022 ben ik werkzaam bij het EFP.

Wat is je functie en bij welke projecten ben je betrokken?
Ik ben projectcoördinator en ben betrokken bij de projecten: KFZ, KFZ-Jeugd, de Forensische Kwaliteitsstandaarden, Forensisch Vakmanschap en Zicht op Forensische Zorg.

Wat maakt jouw werk bijzonder?
Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in het forensische werkveld en door mijn functie bij het EFP kan ik ook echt bijdragen aan de kwaliteit van de forensische zorg en het verspreiden van kennis. De maatschappelijke relevantie intrigeert me: hoe je door verbeteringen in de forensische zorg, ook voor deze doelgroep van waarde kan zijn. Daarnaast is het projectmatig werken en het samenwerken in een team, bestaande uit mensen met verschillende achtergronden, erg bijzonder in mijn werk.