Oval halfCircle half

Privacy-werkgroep

Beste onderzoeker,

De privacy-werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit het forensische onderzoeksveld, een ethicus en twee privacy juristen met ruime ervaring met de toepassing van privacywetgeving in de zorg en het forensische veld. De privacy-werkgroep is in 2019 onder projectmanagement van het EFP op het verzoek van het Forensische Netwerk opgezet.

Inmiddels heeft de privacy-werkgroep de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Opzet maken van een overzicht van diverse wettelijke kaders voor diverse typen wetenschappelijk onderzoek binnen de forensische zorgsector (zie Bijlage 1)
  • Opstellen stroomdiagram voor het gebruik van patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek zonder toestemming patiënt onder WGBO, AVG & UAVG (zie Bijlage 1).
  • Nader onderzoek naar de privacywetgeving rondom het verrichten van dossieronderzoek zonder informed consent. Namens het Forensisch Netwerk is er door de privacy-werkgroep een brief naar het ministerie verstuurd (zie Bijlage 2).

Momenteel denkt de privacy-werkgroep na over de legitimiteit en samenstelling van de werkgroep en eventuele vervolgstappen. Om deze te bepalen willen zij graag in kaart brengen welke dilemma's er op het gebied van privacy/AVG spelen bij het doen van wetenschappelijk onderzoek in de forensische setting. Hierbij gaat het niet om WMO plichting onderzoek, maar om onderzoek waarbij het gebruik van bestaande relevante data privacy/AVG-technische problemen oproept.

We willen u vragen om via de volgende link een enquête in te vullen waarin u een aantal vragen gesteld worden.

Het invullen van de enquête kost ongeveer 10 minuten. De deadline is 19 september 2022.

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!