Oval halfCircle half
Publicaties

Opgenomen in een forensische kliniek. Wat betekent dat voor u als familie en naastbetrokkenen?

Enkele FPA’s hebben met ondersteuning van het EFP een boekje gemaakt, voor naasten van forensische patiënten, met als titel ‘Opgenomen in een forensische kliniek. Wat betekent dat voor u als familie en naastbetrokkenen?’. In dit boekje wordt ingegaan op thema’s waar naastbetrokkenen mee te maken krijgen aan de hand van een aantal ervaringsverhalen. Het boekje bevat ook praktische informatie voor familieleden.