Oval halfCircle half
Publicaties

Opzet en ontwikkeling van een landelijke databank voor forensische risicotaxatie en resultaatmeting

De Landelijke Databank Risicotaxatie tbs (LDR-tbs) is een gezamenlijk initiatief van alle forensisch psychiatrische centra (fpc’s) in Nederland, in samenwerking met het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP). In deze landelijke databank worden scores van erkende risicotaxatie-instrumenten opgenomen. Hierdoor kan grootschaliger en nauwkeuriger wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd met als doel: het leren en verbeteren van de bestaande praktijk op het gebied van risicotaxatie en diagnostiek om zo recidive te voorkomen. In deze publicatie leest u over de opzet en ontwikkeling van deze databank.