Basisdocument 'het stappenplan' RIBW/MO

Samen met de werkgroep forensische deskundigheidsbevordering, bestaande uit multidisciplinaire professionals uit verschillende instellingen, is een praktisch basisdocument ‘het stappenplan’ opgeleverd. Deze richt zich op de professional die sporadisch met forensische cliënten werkt.

Het document is zowel op papier als online beschikbaar en zal jaarlijks geüpdatet worden.

Download publicatie als PDF

Bestel deze publicatie