Oval halfCircle half
Publicaties

Zorgprogramma Forensische Verslavingszorg

Het zorgprogramma forensische verslavingszorg geeft een zorgvuldige beschrijving van de problematiek van de doelgroep en geeft duidelijke richtlijnen ten aanzien van diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en resocialisatie van forensisch psychiatrische cliënten met problematisch middelengebruik. Om de samenwerking in de keten te bevorderen is ook de rol van de reclassering, en dan met name die van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG), in dit zorgprogramma verwerkt.  Het zorgprogramma geeft een zo compleet mogelijk overzicht van de state-of-the-art, in dit geval op het gebied van forensische verslavingszorg, waar instellingen uit kunnen putten. Daarmee is een zorgprogramma altijd werk in uitvoering.