Oval halfCircle half
Publicaties

Zorgprogramma Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg

De langdurige forensisch psychiatrische zorg kent verschillende varianten. Enerzijds is er de tbs-variant, ook bekend als longstay. Deze variant bestaat uit een voortgezet verblijf in een gespecialiseerde forensisch psychiatrische instelling om de maatschappij te beschermen tegen mogelijke toekomstige delicten. Van systematische behandeling om het delictgevaar terug te dringen is geen sprake meer. Daarnaast zijn er GGZ-varianten, waarbij de beveiliging van de maatschappij een grote rol speelt, maar waar het er ook om gaat de patiënten te helpen in de toekomst een zo gewoon mogelijk leven te leiden. 

In dit zorgprogramma wordt geïnventariseerd welke zorg en begeleiding er zijn en hoe dat wellicht beter kan.

Deze versie uit 2014 van het zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten in de langdurige forensisch psychiatrische zorg is gebaseerd op de gelijknamige eerste versie uit 2009. Deze versie is gericht op wat uniek is voor deze groep patiënten en is op verscheidene punten herzien. Voor nadere informatie van de state of the art behandelvormen voor andere groepen in de forensische psychiatrie wordt steeds verwezen naar de desbetreffende zorgprogramma’s.