Oval halfCircle half
Publicaties

Zorgprogramma Persoonlijkheidstoornissen

Deze versie van het zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen is gebaseerd op de gelijknamige eerste versie uit 2008. Deze versie is alleen gericht op wat uniek is voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheids-stoornissen en is herzien volgens de laatste inzichten. 

Dit zorgprogramma is een volgende stap naar een samenhangend zorgaanbod voor de behandeling van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen in de forensische psychiatrie, vooral in de forensisch psychiatrische centra (fpc’s). Dit betekent dat het programma aandacht besteedt aan zowel de behandeling van deze problematiek als aan de vermindering van delictrisico’s, de bevordering van de veiligheid van de maatschappij, het personeel en de patiënten zelf. Voor het algemene gedeelte verwijzen we u naar het Basis Zorgprogramma.