Oval halfCircle half
Actueel

Van zorgprogramma naar kwaliteitsstandaard

Publicatiedatum: 9 maart 2023

In de afgelopen jaren heeft het forensische zorgveld veel ontwikkeld om kwalitatief hoogwaardige forensische zorg te kunnen (blijven) aanbieden, zoals richtlijnen, Kwaliteitsnetwerken, certificeringen en een Kwaliteitskader Forensische Zorg. In dit rijtje horen ook een zestal zorgprogramma’s die het EFP samen met het zorgveld heeft ontwikkeld en onderhoudt.

De zorgprogramma’s geven een zorgvuldige beschrijving van de problematiek van de doelgroep en bieden duidelijke richtlijnen ten aanzien van diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en resocialisatie van forensisch psychiatrische patiënten. Door ontwikkelingen in het forensische veld blijven de zorgprogramma’s ‘werk in uitvoering’. Om de kwaliteit te borgen worden de zorgprogramma’s regelmatig geactualiseerd. De zorgprogramma’s zijn echter geen standaarden. Zij beschrijven de forensische zorg maar schrijven niet voor hoe de zorg ingericht moet worden.

Van zorgprogramma’s naar kwaliteitsstandaarden

Het Kwaliteitskader Forensische Zorg beschrijft de geldende norm voor hoogwaardige forensische zorg in Nederland en is met ingang van 1 oktober 2022 in werking getreden. Forensische zorgaanbieders kunnen daarmee aan de slag met de implementatie van het Kwaliteitskader FZ binnen de eigen organisatie.

In dit kader is geregeld dat alle zorgprofessionals moeten werken volgens de zorgstandaarden die gelden voor hun beroepsgroep. Hierin is opgenomen onder Pijler 2, vakmanschap: De sector ontwikkelt een Generieke Module Forensische Zorg met de status van een standaard (zie kwaliteitsaspect 5).

Het EFP heeft samen met het NIP het initiatief genomen om in samenwerking met Akwa GGZ de EFP zorgprogramma’s om te schrijven naar modules (van toepassing op een bredere doelgroep) en zorgstandaarden (van toepassing op een specifieke stoornis) te samen worden deze kwaliteitsstandaarden genoemd, te beginnen met de Generieke Module Forensische Zorg.

Wij hebben deze ontwikkeling met instemming en medewerking van relevante partijen[1] ingezet. De schrijfgroep bestaat uit 13 professionals van verschillende disciplines en sectoren uit het forensische veld[2] met relevante inhoudelijke kennis, zoals een psycholoog, psychiater, behandelcoördinator, ervaringsdeskundige of wetenschapper. Naast de participatie van verschillende professionals uit het forensische veld, hebben wij ook de alliantiepartijen van Akwa-GGZ en de relevante beroepsverenigingen benaderd om deel te nemen aan de ontwikkeling de Generieke Module Forensisch Klinische Zorg. Een deel van deze partijen schrijft daadwerkelijk mee aan de module, een ander deel heeft aangegeven mee te willen lezen (consultatiefase) na de schrijffase.

Naast de beroepsverenigingen onderschrijven ook ForZo/JJI (financier), de Nederlandse ggz (werkgevers) en MIND (patiënten) de ontwikkeling van deze module en nemen deel in de consultatie- en autorisatiefase. Bij een driepartijenovereenkomst kan de Generieke Module Forensisch Klinische Zorg voor registratie aangeboden worden bij Zorginstituut Nederland, waardoor de standaard een juridische grondslag krijgt. Hiermee volgen wij de bestaande procedures (schrijf fase – consultatie fase – autoriserende fase) van Akwa-GGZ.

Stand van zaken

Inmiddels hebben er 3 schrijfgroep-bijeenkomsten plaatsgevonden en is een conceptversie van de Generiek Module Forensisch Klinische Zorg ontwikkeld. Er zullen nog 2 bijeenkomsten met deze groep gehouden worden om de conceptversie te finetunen. Na de zomer zullen de consultatiepartijen de mogelijkheid krijgen om feedback te leveren. Nadat deze feedback verwerkt is, wordt de definitieve versie van de module opgesteld en aangeleverd aan de autoriserende partijen.

Vooruitblik

Vervolgens zal verder worden gewerkt aan een Generieke Module Ambulante Forensische Zorg. In de loop van de tijd wordt tevens gekeken of er behoefte is aan meer kwaliteitsstandaarden en kunnen de stoornisspecifieke zorgprogramma’s eventueel omgeschreven worden naar stoornisspecifieke zorgstandaarden.

 

Meer informatie

Bekijk hier de zorgprogramma's

Website Kwaliteitskader Forensische Zorg

 

[1] PsyNIP, NvvP, NVGzP, MIND, DJI, Patform MeerGGZ, INEEN, LVH, FVB, P3NL, NVVS, V&VN

[2] Hogeschool Utrecht, GGz Noord-Holland Noord, de Pompestichting, de Woenselse Poort, MIND, de Rooyse Wissel, PPC Vught, Reinier van Arkel, ggz Westelijk Noord-Brabant, NIFP, Stevig

Van zorgprogramma naar kwaliteitsstandaard